Hoppa till sidans innehåll

Om Bräcke hälsoteam Väst

Vi arbetar sedan 2014 med olika insatser som riktar sig mot speciellt behövande och utsatta personer i samhället. Vi vill utveckla spetskompetens och utföra vård och hälsofrämjande insatser för de målgrupper som annars inte nås. När de befintliga strukturerna inte räcker vill vi se behoven och hitta lösningar.

Vi utövar verksamhet mobilt i Skaraborg och Västra Götalandsregionen samt på uppdrag i andra regioner. Vårt kontor finns i Skara på Vårdcentralen Vilan Bräcke Diakoni.

Mobilt hälsoteam kallades för Mobila asylteamet i början, och startades på grund av det kraftigt ökade antalet asylsökande som kom till Sverige.

Ett stort antal asylboenden öppnades och många av dessa boenden låg mycket avsides med dåliga kommunikationer och svårigheter för de asylsökande att ta sig till olika vårdinrättningar. Ett samarbete med Centrala Barnhälsovården och smittskyddet inleddes för att säkerställa ett effektivt omhändertagande till de asylsökande. Asylteamets mobila vårdcentral startade med läkar- och sköterskemottagning samt basal barnhälsovård. Hälsoundersökningar utfördes också på plats på asylboenden. Arbetssättet underlättade både för vårdcentraler och de asylsökande då vården blev mer tillgänglig och effektiv för patienten.

Efter att de flesta asylboende stängts har verksamheten förändrats över tid. Vårt namn är nu Bräcke mobilt hälsoteam väst och vi fortsätter att se behov och försöka hitta lösningar och arbetssätt för att möta de behoven. De personer vi möter i de olika uppdragen vi har, är ofta personer som riskerar hamna i utanförskap, upplever sig marginaliserade eller i en sårbar situation i livet. Det är där, och för de personerna som vi vill finnas.

Medarbetare i teamet

Diakonissorna – dåtidens mobila team

Stiftelsen Bräcke diakoni grundades 1923 och då som en  protestantisk diakoniinstitution, en sorts kollektivboenden, som var en reaktion mot att samhället, kyrkan och familjen inte klarade av den sociala välfärden.

Den diakonala rörelsen ska alltså tolkas som en kyrklig social alternativrörelse, som inte höll till i mittfåran av vare sig samhällsinstitutioner eller kyrka.

Grundarna såg ett behov att i Göteborg göra någonting åt misären bland fattiga och hamnarbetare. Utifrån detta kan man alltså säga att stiftelsens mobila hälsoteam Väst är dåtidens diakonissor. Vi verkar där behov finns.

Del av något större

Bräcke mobilt hälsoteam Väst är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni, En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.