Hoppa till sidans innehåll

Tidigare projekt

Teaching Recovery Techhniques, TRT

TRT har utvecklats av Children War and Foundation i Norge för barn och ungdomar som varit med om krig och flykt. Metoden bygger på traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, den är ingen behandling utan skall ses som ett verktyg för självhjälp. Metoden ger verktyg till barn och unga att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu. BRIS och SKL genomför utbildning i metoden.

Mobilt föräldrastöd

Mobilt föräldrastöd var ett mobilt team som arbetade med familjer med barn i åldrarna 0–6 år. Vi arbetade i huvudsak i familjernas hem, med stöd utefter familjens behov. Insatsen kunde innebära stöd i föräldraskapet med hjälp av Trygghetscirkeln (COS-P), föräldrastödssamtal eller annat stödjande samtal för föräldrar.

Mobilt föräldrastöd samverkade med BVC, familjecentral, MVC och Socialförvaltning.

Fördjupning av SO

Vi har medverkat i projektet ”Fördjupad Samhällsorientering” för nyanlända i Skaraborg. Projektet drevs av Skövde kommun och pågick 2018.10.23 – 2019.10.23. Här deltog vi med information om ”Läkemedel och Egenvård” samt ”Tandhälsa”.

Klicka på länken för att se vår medverkan; https://www.skovde.se/barn–utbildning/Vuxenutbildning/samhallsorientering-skaraborg/so-fordjupning/halsa/

Vi har läkare med erfarenhet av arbete med flyktingar som resurs till teamet.