Hoppa till sidans innehåll

Handledning för dig som arbetar inom vården

Arbete i människovårdande yrke innebär arbete med sig själv. Att möta människor som har det svårt är ofta krävande och vi själva är det verktyg vi använder i behandlingsarbete. Att ta hand om vårt eget välmående är viktigt och handledning förebygger överbelastning.

Handledning och utbildning

Föreläsningar

Bräcke rehabcenter Mösseberg erbjuder föreläsningar med hälsoinriktning t.ex. om sömn, livsstil, mindfulness/self compassion, krishantering när livet är svårt, kost, fysisk aktivitet och smärta.

Vi kan skräddarsy föreläsningar utifrån behov på ditt företag eller i din arbetsgrupp.

Förfrågan om föreläsning, kontakta oss via knappen nedan.

Test Testsson

Psykoterapihandledning

Handledning kan ges individuellt eller i grupp. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och egna upplevelser i den professionella utövningen.

Verksamhetshandledning

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling för personal som arbetar med vård, rehabilitering och hälsa. Handledning används till exempel för personal inom skola, olika slags omsorgsverksamheter, inom socialtjänst och institutioner.

Vi handleder också yrkeshomogena grupper med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och socionomer där professionsutveckling är ett inslag.

Utbildningshandledning

Vi handleder studenter under grundläggande psykoterapiutbildning (KBT och PDT). Handledningens uppgift här är lära ut terapeutiska färdigheter och underlätta för den handledde att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter inom området psykoterapi.

Arbetsledarhandledning

Handledning inom arbetslivet kan röra sig om frågor kring ledarskap, samtalsteknik och medarbetarsamtal. Handledningssamtalen ger utrymme för reflektion och fördjupning. Den handledde kan få hjälp att förstå och härbärgera egna känslomässiga reaktioner i syfte att stärkas i sin chefsroll och för att få psykologiska verktyg att använda i sitt arbete.

Kontakta oss

Namn(Obligatoriskt)
Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.