Hoppa till sidans innehåll

Psykoterapi

Orsaker till att söka samtalsbehandling kan vara:

  • Depression/Nedstämdhet
  • Ångest/Oro/Tvång
  • Traumabearbetning
  • Relationsproblem
  • Kriser i livet, stora livsförändringar, sorg eller förlust, sjukdom

Psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt, ofta kan man uppleva det som en obalans i livet. Man kan exempelvis få sömnstörningar, relationsproblem, trötthet, kroppsliga symtom eller förändringar i humöret som inte känns igen och som orsakar svårigheter i vardagen.

Psykodynamisk terapi (PDT)

I psykodynamisk terapi används relationen till psykoterapeuten för att få en ökad förståelse för sig själv och sina tankar och känslor. Konflikter och mönster är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa psykisk obalans och hindra oss i vårt mentala och känslomässiga växande. Du får hjälp att sätta dem i ett sammanhang som ger dem mening och som gör dem mer begripliga och mindre farliga.

Målet är att du i relationen till psykoterapeuten ska bli medveten och få en ökad förståelse för din känslomässiga grund och därmed underlätta möjligheten till förändring. Genom ökad självkännedom, upptäcka hinder och möjligheter, få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheten till medvetna val och välgrundade förändringar i livet.

Huvuddelen av tiden används åt att arbeta med tankar, känslor, motiv och relationer som är aktuella i ditt liv. Undantag är arbetet med personer som har varit utsatta för svåra traumatiska händelser. Här ägnas ofta en stor del av arbetet åt att bearbeta minnen och känslor från dessa händelser. Detta kombineras med ett arbete om hur traumat påverkar relationer och känslor här och nu.

Par som sitter i ett samtal, parterapi

Parsamtal

Parsamtal erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som du och din partner går igenom. Samtalen kan hjälpa er att bryta invanda och destruktiva mönster och att hitta nya sätt att gå vidare på. Parsamtal kan också hjälpa till att få syn på eventuella obalanser i relationen och dess konsekvenser.

Även separerade par kan få hjälp av parsamtal, detta genom att öka förståelsen för vad som hände innan separationen och genom att ge möjlighet till att sörja en viktig förlust. Vi erbjuder också samarbetssamtal rörande barnen om behov uppstår under eller efter en separation.

Vi som jobbar här är

Vi är legitimerade psykologer eller legitimerade psykoterapeuter

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller ha en annan utbildning, såsom till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, läkare eller präst, påbyggd med 3-4 terminers grundläggande psykoterapiutbildning.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs utöver ovanstående ytterligare tre års fördjupad utbildning i psykoterapi. Vi som jobbar här har alla legitimation som psykolog eller psykoterapeut.

Sekretess

Psykologer och psykoterapeuter har tystnadsplikt och för journal enligt lag. Om din arbetsgivare helt eller delvis står för kostnaden för dina samtal gäller sekretessen mot arbetsgivaren också. Som ungdom under 18 år tillämpas även sekretessen mot dina föräldrar.

Privat psykoterapi och parsamtal

När du söker psykoterapi eller parsamtal privat kontaktar du vår administratör som tar emot ditt önskemål och för det vidare till psykoterapiteamet. Istället för att ringa kan du välja att fylla i en egenanmälan och skicka till oss, så hör vi av oss till dig. Du är välkommen att boka tid hos oss om du är 15 år eller äldre.

Enskilda samtal
  • Enskilda sessioner är 45-50 minuter
  • Enskilt psykoterapisamtal 1100 kr
  • Studerande, arbetssökande, sjukskriven eller pensionär 850 kr
Parsamtal
  • Parsamtal är 60 minuter.
  • Parsamtal 1250 kr

Administratör nås på telefonnummer 0515-433 17.

Försäkringsbolag

Om du har en försäkring som täcker psykologisk behandling så fakturerar vi försäkringsbolaget. Om vi inte tidigare skrivit avtal med just ditt försäkringsbolag så upprättar vi ett sådant.