Hoppa till sidans innehåll

Är RättVisat samma sak som en genomförandeplan?

9 juni 2023

Ja och nej! Man skulle kunna säga att det är ägarens/kundens/huvudpersonens/patientens egen version av genomförandeplan. Så som personen vill ha sitt stöd utifrån sina vardagsbehov. Verksamheter har ofta skyldighet att skriva genomförandeplaner för hur vården/omsorgen/stödet ska utföras och om allt fungerar som det ska och huvudpersonen på riktigt är delaktig i sin planering så borde innehållet i verksamhetens genomförandeplan stämma överens med innehållet i RättVisat. Då kan RättVisat alltså vara en stor hjälp vid upprättande och uppdatering av dessa planer.

Skillnaden är att personen själv (eventuellt med hjälp av stödpersoner som denne valt som företrädare/administratör) äger och styr innehållet och den kan finnas med överallt där hen befinner sig. Personen är förhoppningsvis rörlig och befinner sig i olika miljöer i sitt liv. Då behöver hen sin hjälp på sitt sätt oavsett om hen är på boendet där en plan gäller eller på daglig verksamhet där en annan plan gäller.

RättVisat kan alltså vara ett redskap för personer som får hjälp från olika håll att synkronisera insatser så att hen får bästa möjliga bemötande och stöd överallt och får till en bra helhet.