Hoppa till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Följande text beskriver hur brackediakoni.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du går tillväga för att rapportera brister till oss – så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så kan du rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre i fråga om webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker tillgänglighetsproblem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du inte tycker att den uppfyller rådande lagkrav, meddela oss så att vi får kännedom om, och kan åtgärda problemet.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen kan du mejla oss på info@brackediakoni.se eller ringa vår växel på nummer: 031-50 25 00

DIGG sköter tillsyn

Ansvar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar med att åtgärda dessa löpande.

Det saknas alt-text på vissa bilder, t ex zoomknappen, på Google-kartan.

Oskäligt betungande anpassning

Bräcke diakoni åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
På sidan finns ett stort nyhetsarkiv som ibland innehåller bilder, länkar och ibland även PDF-dokument. Vi anser det oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa all denna information. Bilder, länkar och PDF-dokument som publicerades efter augusti 2023 är vårt mål att anpassa i hög grad.

Metod för analys

Vi har gjort en manuell granskning samt slutfört detta test https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/?start som ett komplement.

Vi använder även följande automatiska texter:
web.dev/measure/
WCAG Contrast checker
Axe devTools
Skärmuppläsare Screen Reader

Senaste bedömningen gjordes den 4 juli 2023.