Hoppa till sidans innehåll
Bräcke diakoni

Viljan att se, kraften att förändra

Vi är Bräcke diakoni. En hundraårig, idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Vi finns här för dig och för att göra hela samhället medmänskligare.

Göra skillnad – där det behövs!

Redan 1923 startade biskop Edvard Rodhe stiftelsen Bräcke diakoni i Göteborg. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi piggare och mer nytänkande än någonsin. Vi vill göra skillnad där det faktiskt behövs. För när samhället ändras, ändras behoven.

Vår vision ”ett medmänskligare samhälle” innebär att vi vill ifrågasätta och göra något åt de behov vi ser. Det betyder också att vi delar med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Dessutom vill vi se till att samhällets resurser används på bästa sätt – där de behövs.

Som idéburen stiftelse har vi inga ägare och drivs först och främst av viljan om att göra skillnad. Inte av att göra vinst. Men även vi behöver ha sund ekonomi, skillnaden är att den vinst vi gör återinvesteras i våra verksamheter.

Idag har vi över 40 verksamheter inom områdena primärvård, äldreomsorg och LSS. Vi har verksamhet på många olika platser i landet. Sedan 2010 är vi delägare i Marie Cederschiöld Högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) för att kunna vara en del av forskning och utbildning redan från början.

Våra medarbetare möter varje dag tusentals människor som alla har egna behov, förutsättningar och drömmar. Och det är med stolthet vi säger att vi inte behandlar alla lika. För alla är inte lika och alla har inte samma behov. Men i mötet med oss ska alla känna att de blir  tagna på allvar. Oavsett om det mötet sker på en vårdcentral, på en daglig verksamhet, eller på ett vård- och omsorgsboende.

Cookies krävs

Du behöver acceptera vår användning av tredjeparts-cookies för att kunna se detta Youtube-klippet.

Se klippet på Youtube istället

Vår vision
”Ett medmänskligare samhälle”

När samhället ändras, ändras behoven och det gör vi också. Men vår vision, ”Ett medmänskligare samhälle”, står vi för alltid.

Det innebär bland annat att vi vill ifrågasätta och göra något åt de behov vi ser. Vi delar med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Och vi vill se till att samhällets resurser används på bästa sätt – där de behövs.

Själva återinvesterar vi den vinst vi gör. Förstås.

Vår värdegrund
”Viljan att se, kraften att förändra”

Stiftelsen Bräcke diakonis engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Vi vill bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Till oss är alla välkomna, oavsett tro och livsåskådning. För oss är diakoni:

  • Viljan att se individen och möta henne med respekt.
  • Viljan att se brister i samhället och modet att göra något åt dem.
  • Individens kraft att förstå, hantera och skapa mening i sin livssituation.
  • Medarbetares kraft att genom sitt yrkeskunnande och engagemang ge stöd till människor i olika livssituationer.