Hoppa till sidans innehåll

Vad innebär behörigheter och sekretessgrupper?

9 juni 2023

När du som är ägare skickar en inbjudan till en person att ta del av din portfölj i RättVisat så behöver du göra två val:
1.Vilken behörighet och 2.vilken sekretessgrupp vill du ge till personen.

1. BEHÖRIGHET: Vilken roll ska personen få i din app? Valet avgör vad personen får göra i appen.
Det finns fyra olika behörigheter (utöver rollen ägare som bara kontohavaren kan ha):

· Gäst: Kan bara läsa, inte skriva något
· Användare: Kan läsa allt och skriva nyheter
· Utvald: Kan läsa och skriva men bara ändra/ta bort sina egna inlägg. Kan inte bjuda in nya följare.
· Administratör: Kan läsa och skriva i alla delar av appen, kan ändra/ta bort andras inlägg och bjuda in nya följare. Administratören kan
alltså göra allt som ägaren kan (inom de sekretessgrupper hen fått tilldelad, se nedan)

En inbjuden kan bara ha en behörighetsroll, men du kan ändra den enkelt genom att gå in på kontakten i din kontaktlista och redigera. Om du inte gör ett val får personen behörigheten gäst och kan bara läsa din portfölj.

2. SEKRETESS: Vad vill du att personen ska se och inte? Valet avgör vilka delar av portföljens innehåll personen får tillgång till. Det finns fyra olika sekretessgrupper där tre motsvarar olika miljöer där du kanske har olika stödpersoner/personal. Du kan alltså välja att bjuda in personer som jobbar i en specifik miljö, och göra så att de bara får tillgång till information som rör den miljön. Du behöver ge personen minst en sekretessgrupp. Om du vill att en person ska ha tillgång till allt, behöver du markera alla grupperna.

· Hemma
· Daglig sysselsättning/ skola/ jobb
· Annan: Används om du har ytterligare en miljö med egen personalgrupp som du vill separera från andra, t ex korttidsboende, idrottsförening, fritids, flera hemadresser
· Privat: Om du har information om något privat som bara enstaka nära personer behöver veta.

Varje gång du lägger in ny information kan du välja sekretessgrupp (Ställ dig frågan ”Vilken/vilka grupper behöver se denna artikel?”) Om du vill att alla inbjudna ska kunna se informationen så behöver du inte märka artikeln.