Hoppa till sidans innehåll

Projekt Lipödem

Vill synliggöra och skapa förståelse för diagnosen lipödem

 

Kunskapsplattformen Allt om Lipödem

Berättelsen om hur det är att leva med lipödem har knappt berättats. Därför har projekt Lipödem försökt samla så mycket information som möjligt ur olika perspektiv på denna hemsida. På hemsidan hittar du allt från levnadsbeskrivningar, träningsprogram till sidor forsning och sidor för anhöriga.

Boken Livet med Lipödem

I boken berättar författaren Renée Höglin om sina möten med kvinnor som beskriver vardagen och livet med sjukdomen lipödem. Om sitt lidande och hur föraktfullt de har blivit bemötta i vården. Genom att träda fram hoppas de och Projekt Lipödem att fler i deras situation ska få hjälp. Det finns behandling, men den når i dag alldeles för få. Det är en fin bok som ger en bild av hur illa det är ställt men också på ett tydligt sätt hur det skulle kunna vara annorlunda.

 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Bräcke diakoni i samarbete med organisationer med stor kunskap och erfarenhet av hur det är att ha lipödem eller hur det är att vara närstående.

Projektet Lipödem avslutades 2022.
Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Allmänna arvsfonden, i samarbete med  SÖF Svenska Ödemförbundet, Lym S – lipödemföreningen i Stockholms län och  Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Utöver dessa har projektet samarbetat med andra patientföreningar såsom den i Kalmar: Lymf Kalmar Län och i Region Jönköping Lymf Region Jönköping

Kontakt:
Thomas Schneider
Tel: 031-50 25 60 

Finansiär:
Allmänna arvsfonden

Ladda ner material:
Trängingsprogram för personer med Lipödem

Boken Livet med Lipödem