Hoppa till sidans innehåll

Bräcke diakoni satsar på mer äldreomsorg i Stockholm

7 december 2023

I kulturhistorisk miljö på Ingarö byggs just nu ett vård- och omsorgsboende där såväl naturen som det sociala livet får stort utrymme. Och den 100-åriga stiftelsen har planer på fler boenden i Mälardalen.

En kort promenad från Kolströms kanal, i naturskön och kulturhistorisk miljö, tar Pilhamns gårdar form. Ett småskaligt vård- och omsorgsboende med 70 platser som ska stå klart för inflytt om knappt ett år. Det här blir det fjärde äldreboendet som Bräcke diakoni kommer att driva i egen regi i Stockholmsområdet.

– För oss har det varit självklart att satsa på ytterligare äldreomsorg i Stockholmsregionen. Vi vill erbjuda mer idéburen äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet, kompetens samt ett stort engagemang som bidrar till ökad livskvalitet för de vi är till för, säger Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni.

Det som utmärker Pilhamn är anpassningen till den omgivande kulturmiljön, arkitekturen, en vinterträdgård, och möjligheten ti

Materialen invändigt har valts med stor omsorg. Träpanel på väggarna tar upp känslan av skärgård, men har också ett annat syfte.

– Vi skapar minnen genom att använda mycket trä. Det är ett taktilt material som våra fingrar gärna rör vid, säger Linda Björn.

Som hyresgäst på Pilhamns gårdar kommer man märka att Bräcke diakoni har ett personcentrerat förhållningsätt. Maude Kardell Wahlbäck förklarar att det handlar om att mötas i ögonhöjd. Se till varje enskild individ och låta hennes berättelse väga lika tungt som de professionellas.

– ­­Vi utgår från en helhetsbild och gör det möjligt för en person att kunna leva det liv hen vill trots eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättning och skapa förutsättningar att delta i meningsfull gemenskap.

Trots att Bräcke diakoni knappt hunnit berätta att boendet är på gång så är intresset redan stort från så väl blivande hyresgäster och blivande medarbetare.

– Det är väldigt roligt att vi får så många förfrågningar redan. Vi känner oss väldigt välkomna i området, av både kommunen och invånare, säger Maude Kardell Wahlbäck, som redan planerar nästa boende i Stockholmsregionen.

 

Om Pilhamns gårdar

Vård- och omsorgsboende med 70 platser
Inriktning mot personer med kognitiv sjukdom (demens)
På Ingarö Värmdö kommun
Byggs av JM
Ska förvaltas av Malmegårds fastigheter
Ska drivas av Bräcke diakoni
Öppnas i september 2024
Illustration: Marge arkitekter