Hoppa till sidans innehåll
Bräcke vård- och omsorgsboende Reimersholme

Boende med utsikt över Mälaren

Hos oss jobbar vi det unika hos varje individ och utifrån mottot ”Leva livet – hela livet”

Hur gör jag för att flytta till Reimersholme?

1

Ansökan

Ta kontakt med en biståndshandläggare i din kommun och berätta att du vill flytta till Reimersholme.

2

Beslut

Din handläggare beslutar om du har rätt till äldreboende.

3

När du fått beslutet kan du ställa dig i kö till Reimersholme. Bor du redan nu i Stockholm kallas detta för kundval.

4

Inflyttning

När du fått plats på Reimersholme tar personal kontakt med dig för att planera din inflyttning tillsammans.

För vem passar Reimersholme?

Vi vänder oss till dig som är över 65 år och har behov av omvårdnad och stöd i vardagen. Reimersholme finns på Vindragarvägen i Stockholm. Verksamheten ligger intill vattnet med storslagen utsikt över Mälaren.

Vi lägger fokus på det friska

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska samt de resurser och förmågor som varje människa har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala aktiviteter.

Reimersholme damisol

Del av något större

Bräcke vård- och omsorgsboende Reimersholme är en av många verksamheter inom Bräcke diakoni. Vi är en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på varje människas unika livssituation. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad, för ett medmänskligare samhälle. 

Bracke-DV-Verksam-Goteborg-20220928018