Hoppa till sidans innehåll

När du som är ägare skickar en inbjudan till en person att ta del av din portfölj i Reda så behöver du göra två val:
1.Vilken behörighet och 2.vilken sekretessgrupp vill du ge till personen.

1. BEHÖRIGHET: Vilken roll ska personen få i din app? Valet avgör vad personen får göra i appen.
Det finns fyra olika behörigheter (utöver rollen ägare som bara kontohavaren kan ha):

· Gäst: Kan bara läsa, inte skriva något
· Användare: Kan läsa allt och skriva nyheter
· Utvald: Kan läsa och skriva men bara ändra/ta bort sina egna inlägg. Kan inte bjuda in nya följare.
· Administratör: Kan läsa och skriva i alla delar av appen, kan ändra/ta bort andras inlägg och bjuda in nya följare. Administratören kan
alltså göra allt som ägaren kan (inom de sekretessgrupper hen fått tilldelad, se nedan)

En inbjuden kan bara ha en behörighetsroll, men du kan ändra den enkelt genom att gå in på kontakten i din kontaktlista och redigera. Om du inte gör ett val får personen behörigheten gäst och kan bara läsa din portfölj.

2. SEKRETESS: Vad vill du att personen ska se och inte? Valet avgör vilka delar av portföljens innehåll personen får tillgång till. Det finns fyra olika sekretessgrupper där tre motsvarar olika miljöer där du kanske har olika stödpersoner/personal. Du kan alltså välja att bjuda in personer som jobbar i en specifik miljö, och göra så att de bara får tillgång till information som rör den miljön. Du behöver ge personen minst en sekretessgrupp. Om du vill att en person ska ha tillgång till allt, behöver du markera alla grupperna.

· Hemma
· Daglig sysselsättning/ skola/ jobb
· Annan: Används om du har ytterligare en miljö med egen personalgrupp som du vill separera från andra, t ex korttidsboende, idrottsförening, fritids, flera hemadresser
· Privat: Om du har information om något privat som bara enstaka nära personer behöver veta.

Varje gång du lägger in ny information kan du välja sekretessgrupp (Ställ dig frågan ”Vilken/vilka grupper behöver se denna artikel?”) Om du vill att alla inbjudna ska kunna se informationen så behöver du inte märka artikeln.

Nej, för Reda är inget dokumentationssystem för verksamheter. Reda är ett redskap för en person att själv samla och förmedla information och instruktioner i till stödpersoner/personal som kanske jobbar i en eller flera olika verksamheter. Däremot skulle Reda även kunna hjälpa personal i verksamheterna att lära sig ge stöd på det sätt som just den personen vill ha det.

Till exempel kan den vara en hjälp för nya assistenter att lära sig personlig kunskap om hur de ska ge stöd och hjälp, eller hjälp för den erfarne assistenten att hålla koll på om rutiner har ändrats eller om något har hänt sedan hen jobbade senast.

RättVisat är ett digitalt kommunikationspass. Den är en så kallad ”native app” som laddas hem från AppStore eller Google Play och den fungerar på smarttelefoner och surfplattor. RättVisat handlar om kommunikation och i viss mån kognition. Det är en hjälp för att förstå en person, att veta hur hen kommunicerar och behöver ha sin information.

Reda kan liknas med en digital informationspärm samt ett sätt att dela information och nyheter om sin funktionsnedsättning och alla sina stödbehov (inklusive information om kommunikationen om det finns behov av stöd med den). Om du redan har samlad information om dig och din kommunikation i RättVisat kan du välja att skriva en hänvisning i Reda under kategorin ’Kommunikation’, om du inte vill lägga in samma information igen. Reda är en så kallad”webbapp” som du kommer åt via en webbläsare på din dator, smarttelefon eller surfplatta.

Nej, tyvärr inte.

Därför rekommenderar vi att så fort något nytt publiceras i någon mapp under ”Min information” så lägger man också in en nyhet om att det finns ny information att läsa. Det går också att i nyheten länka till den nya artikeln, så den blir lätt att hitta direkt. Eftersom nyhetssidan är startsidan i appen så kommer de senaste nyheterna upp direkt när assistenten öppnar appen, och hen får då hjälp att se vad som är nytt sedan hen var inne sist och kan börja passet med att läsa på.

Ja och nej! Man skulle kunna säga att det är ägarens/kundens/huvudpersonens/patientens egen version av genomförandeplan. Så som personen vill ha sitt stöd utifrån sina vardagsbehov. Verksamheter har ofta skyldighet att skriva genomförandeplaner för hur vården/omsorgen/stödet ska utföras och om allt fungerar som det ska och huvudpersonen på riktigt är delaktig i sin planering så borde innehållet i verksamhetens genomförandeplan stämma överens med innehållet i Reda. Då kan Reda alltså vara en stor hjälp vid upprättande och uppdatering av dessa planer.

Skillnaden är att personen själv (eventuellt med hjälp av stödpersoner som denne valt som företrädare/administratör) äger och styr innehållet och den kan finnas med överallt där hen befinner sig. Personen är förhoppningsvis rörlig och befinner sig i olika miljöer i sitt liv. Då behöver hen sin hjälp på sitt sätt oavsett om hen är på boendet där en plan gäller eller på daglig verksamhet där en annan plan gäller.

Reda kan alltså vara ett redskap för personer som får hjälp från olika håll att synkronisera insatser så att hen får bästa möjliga bemötande och stöd överallt och får till en bra helhet.

Nej, i nuläget finns sidan endast på svenska.

Nej, men du kan ta skärmdumpar och skriva ut ifall du vill ha en papperskopia.

Det finns ingen begränsning men ju kortare desto bättre fungerar appen.

Du bestämmer själv hur många och vilka som du vill dela med. Det kan dock vara en god idé att begränsa antalet personer som har full insyn och administratörsrättigheter.

Nej de är redan bestämda. Du sätter däremot egna rubriker på alla dina individuella inlägg.