Hoppa till sidans innehåll

Jobbpuzzlet – hjälp tillbaka till arbete

Bräcke diakoni utvecklade ett spel där man kunde träna på olika moment kopplat till arbete. Syftet var att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få jobb. Bräcke projekt Jobbpuzzlet är nu avslutat.

Verktyg för att träna

Att finna och få ett arbete är för många personer med funktionsnedsättning inte helt lätt. I syfte att ge stöd, stimulera och underlätta denna process för den enskilde tog Bräcke diakoni, med ekonomiskt stöd av Arvsfonden och Post- och telestyrelsen, fram ett spel/utbildningsplattform som hette Jobbpuzzlet. Spelet innehöll olika delar kopplade till arbete. Exempelvis  träning på att genomföra en anställningsintervju och fakta om olika yrken.

Jobbpuzzlet byggdes inom ramen för ”serious games”, som avser spel som engagerar användaren men som också bidrar till att uppnå ett definierat syfte utöver ren underhållning. Tanken vara att utbildningsplattformen skulle engagera och motivera både arbetssökande och arbetsgivare att lyfta frågor kring att ha ett bra arbetsliv – även med funktionsnedsättning. 

I samband med framtagningen av Jobbpuzzlet togs också ett arbetsgivarquiz fram. frågor. Quizen vände sig till arbetsgivare som är intresserade av mångfaldsfrågor med inriktning funktionsnedsättning.

Projektet startade augusti 2014 och avslutades 2016. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt:

Thomas Schneider 
Tel: 031-50 27 45 
thomas.schneider@brackediakoni.se