Hoppa till sidans innehåll

Puzzlet – hjälp tillbaka till arbete

Projekt Puzzlet erbjöd deltagare ett individuellt anpassat stöd till praktik/arbete samt möjlighet att träffa andra i liknande situation genom projektets gruppträffar. Målgruppen var personer under 35 år med rörelsenedsättning.

Spelet Jobbpuzzlet

Inom projekt Puzzlet utvecklades ett spel där man kunde träna på olika moment kopplat till arbete. Syftet var att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få jobb. Spelet innehöll olika delar kopplade till arbete. Exempelvis  träning på att genomföra en anställningsintervju och fakta om olika yrken.

Bräcke diakonis arbetsintegrering

Inom Bräcke diakoni användes kunskapen som projektet generarede för att erbjuda arbetsträning inom flera verksamheter. Läs mer om Bräckes arbetsintegrering.

Projektet  avslutades 2016.
Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Arvsfonden, i samarbete med Unga Rörelsehindrade och RBU i Göteborg.

Kontakt:
Thomas Schneider
Tel: 031-50 25 60 

Finansiär:
Allmänna arvsfonden, Post- och telestyrelsen, Arbetsförmedlingen