Hoppa till sidans innehåll
Bild från slutkonferensen med I nöd och lust. På bilder står projektets medlemmar tillsammans med samarbetspart från NKA

Föreläsningar från  I nöd och lust

Ta del av föreläsningar vi gett, använd som egen fortbildning eller i din personalgrupp. Föreläsningarna är fria att visa.

Våld, övergrepp och kränkningar – Det angår inte mig. Eller?

Anhörigriksdagen 2021, Om risken för våld och kränkningar i en relation där en är anhörigvårdare, och hur det kan förebyggas. Vi pratar med kurator och anhörig om
vad som kan väcka oväntade känslor och vilka reaktioner det kan utlösa.

Föreläsningen handlar även om vad våld egentligen är.

Medverkande: Lisa Schjelde, socionom, Helena Holmberg, leg. sjuksköterska från Bräcke projekt ”I nöd och lust” i samtal med Camilla Limsjö, kurator och Margareta Eriksson, anhörig.

Jag vill gärna att han är hemma. Flytten till ett särskilt boende

Anhörigriksdagen 2022

Medverkande: Lisa Schjelde, socionom, Helena Holmberg, leg. sjuksköterska
från Bräcke projekt I nöd och lust i samtal med Gudrun Larsson Frilund, anhörig
och Fanny Falkenberg, grundare SeniorVal.

Inspirationskonferensen ”Anhörig i nöd och lust”

Den 30 mars 2023 arrangerade Bräcke projekt I nöd och lust inspirationskonferensen
Anhörig i nöd och lust.

Konferensen i sin helhet. Tid: 03:46:00