Hoppa till sidans innehåll

I nöd och lust

I nöd och lust är ett treårigt arvsfondsprojekt där Bräcke diakoni utvecklar ett unikt stöd för äldre anhöriga som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet.

Alla filmer och samtalsmaterial är helt fria att använda på det sätt som passar dig bäst. Vi har också möjlighet att komma ut och föreläsa eller hålla i workshops utifrån materialet. Välkommen att ta kontakt!

Projektledare: Sara Jonåker
Mail: sara.jonaker@brackediakoni.se
Tel: 031-50 26 17

Vårt material

Filmer

Projektet har tagit fram fem filmer. Alla filmer är fria att visa och använda på det sätt som passar ditt sammanhang.

 • Förändringen – När din partner behöver hjälp och stöd
 • Flytten – Tankar kring särskilt boende
 • Opratat – Det där vi inte säger
 • Risken – för våld, övergrepp och kränkningar
 • Oxytocin – om den viktiga beröringen

Se filmerna

Skriftligt material

Att möta andra i ungefär samma situation kan betyda mycket.

Vi har tagit fram samtalsmaterial för dig som anhörig och dig som möter anhöriga. Allt material går att ladda ner eller beställa.

 • Beröring i vardagen
 • Från anhörig till anhörig
 • Handledning för samtalsgrupp för anhöriga
 • Handledningsmaterial utifrån filmerna

 

Läs eller ladda ner materialet

Föreläsningar

Här kan du ta del av våra föreläsningar/konferenser. Teman är till exempel:

 • Oxytocin
 • Flytten till särskilt boende
 • Våld i äldres nära relationer

Se våra föreläsningar

Bakgrunden till projektet

Vem stödjer den som stödjer? – Anhörig i nöd och lust

Hur förändras parrelationen när min partner blir sjuk? Och hur kan vi bevara vår känsla av att var vi när rollerna ändras? Arvsfondsprojektet ”I nöd och lust” fokuserar på rollförändringen som sker när din partner som är 65+ blir sjuk eller funktionsnedsatt. När du går från att vara ”bara partner” till att bli anhörig.

Finansieras av: Allmänna arvsfonden
Drivs av: Bräcke diakoni
I samarbete med: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA), SPF Seniorerna, Anhörigas riksförbund

Vi samverkar även med: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Bild från slutkonferensen med I nöd och lust. På bilder står projektets medlemmar tillsammans med samarbetspart från NKA