Hoppa till sidans innehåll

I nöd och lust

Projekt I nöd och lust var ett treårigt arvsfondsprojekt vars mål var att förebygga äldres psykiska hälsa. Filmer och skriftligt material togs fram tillsammans med anhöriga. Materialet vill stötta anhöriga över 65 år som vårdar sin partner i hemmet samt stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg. Viktiga frågor att samtala om inom projektet blev bland annat:

– Hur förändras parrelationen och rollerna när partnern blir sjuk?
– Hur påverkar flytten till särskilt boende den psykiska hälsan?
– Våld, övergrepp och kränkningar, var går gränsen?

Hör projektledare, Sara Jonåker berätta om projekt I nöd och lust. Inspelad mars 2024.

Filmer som berör

I nöd och lust har tagit fram fem filmer om ämnen som är viktiga att beröra som anhörig eller för dig som möter anhöriga.

  • Förändringen – När din partner behöver hjälp och stöd
  • Flytten – Tankar kring särskilt boende
  • Opratat – Det där vi inte säger
  • Risken – för våld, övergrepp och kränkningar
  • Oxytocin om den viktiga beröringen

Filmerna finns som syntolkade. Filmen om Oxytocin finns även på engelska.

Material som öppnar för samtal

Att möta andra i liknande situation kan betyda mycket. Projektet har tagit fram både samtalsmaterial för dig som anhörig och dig som möter anhöriga. Allt material går att ladda ner eller beställa och är helt fria att använda.

Slutkonferens och andra föreläsningar

Våren 2023 hölls slutkonferensen för projekt I nöd och lust. Ta gärna del av föreläsningarna. Bland annat föreläste forskaren Kerstin Uvnäs Mogren om Oxytocin.


Projekt I nöd och lust avslutades 2023.

Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Allmänna arvsfonden, i samarbete med Nka (kompetenscentrum anhöriga), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Kontakt:
Sara Jonåker
Tel: 031-50 26 17

Finansiär:
Allmänna arvsfonden

Beställ material:
Här beställer du det skriftliga materialet

Filmer

Skriftligt material

Bild från slutkonferensen med I nöd och lust. På bilder står projektets medlemmar tillsammans med samarbetspart från NKA

Föreläsningar