Hoppa till sidans innehåll

Material från projektet I nöd och lust

Vi har tagit fram material som vänder sig direkt till anhöriga, till dig som leder samtalsgrupper med anhöriga och material för personalgrupper som vill fortbilda sig kring anhörigperspektivet.

På denna sida kan du läsa eller skriva ut det material som just du önskar.

Här går det även att beställa vårt material.

Nyhet! Till er som par

Samtalsmallen för dig och mig har tagits fram genom erfarenheter av att mycket förblir opratat i en relation där en anhörig stöttar eller vårdar sin partner i en parrelation. Anhöriga berättar att de själva i efterhad önskat att de talat om just dessa sakar med sina nära, men tillfället kom inte.

Samtalsmallen kan användas på olika sätt. Den kan delas ut till par men också användas som underlag i samtal med en samtalsledare. Den kan ses som en hjälp att närma sig viktiga frågor.

Samtalsmaterial

För dig som anhörig

Erfarenhetsbok som bygger på vad anhöriga säger att de hade velat läsa om när de själva blev anhöriga till sin partner.

I början av varje kapitel finns anhörigas egna berättelser som vi fått ta del av i våra möten.
Därefter följer faktatexter och reflektionsfrågor. Allt för att hjälpa dig att lättare få syn på hur ditt liv och din situation ser ut samt ta del av tips och råd om åtgärder som hjälpt andra att må bättre.

Ur innehållet:
Min egen hälsa
Oxytocin och beröring
Förändringen
Hemtjänst och flytt till särskilt boende
Våld, övergrepp och kränkningar
Opratat

Antal sidor: 51

Ladda ner broschyr för anhöriga

För dig som leder samtalsgrupper

Det här är en handledning för dig som leder samtalsgruppen. Den används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram.

Ur innehållet:
Att leda samtalsgrupp
Oxytocin och beröring
Förändringen
Flytten
Risken för våld, övergrepp och kränkningar
Opratat i relation med de vuxna barnen och vännerna, samt om ensamhet
Opratat om döden och hur livet blev

Antal sidor: 19

Till handledningen finns exempel på en inbjudan samt fyra bilagor:

Ladda ner mall för inbjudan

Ladda ner samtalshandledning för anhöriggrupper

För dig och din arbetsgrupp

Samtalsmaterial för personal inom äldreomsorgen.

Du kan med fördel skriva ut hela eller delar av handledningen till varje deltagare i gruppen. Handledningen används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram. Filmerna finns på Bräcke diakonis hemsida.

Ur innehållet:
Till dig som leder samtalen
Oxytocin och beröring
Flytt till särskilt boende
Anhörig som medlevare
Våld, övergrepp och kränkningar
Svårpratat

Antal sidor: 23

Ladda ner samtalshandledning för personalgrupper

Beröring i vardagen

Broschyr om oxytocin och beröringens betydelse för relationen med partnern och för den anhörige själv.

Guide för lärare – anhörigperspektivet

En guide för lärare om hur du tar in anhörigperspektivet i undervisningen. I nöd och lust har tagit fram filmer och reflektionsfrågor som kan användas för att ge studenterna utökade kunskaper om vikten av att se till de anhörigas behov inom vård och omsorg med betoning på äldreomsorgen.

Genom ökad förståelse om hur det kan upplevas att vara anhörig kan fler inom vård och omsorg arbeta förebyggande och fånga upp anhöriga, gärna i ett tidigt skede, och på så sätt förebygga psykisk ohälsa hos (äldre) anhöriga.