Hoppa till sidans innehåll

Metoder för ett bättre samspel

Bräcke projekt Trialog var ett treårigt arvsfondsprojekt som tillsammans med anhöriga och berörda utvecklade metoder för att stödja samspelet mellan anhöriga, vuxna med psykisk ohälsa och professionella.

 

 

Vårt material

Samtalsmaterial

”Du är inte ensam”

Vägledningen ”Du är inte ensam” utgår från den samlade erfarenhet som framkommit i fokusgrupper som ägde rum i projektets början. Innehållet svarar på de frågor som var mest angelägna för deltagarna.

Ladda ner ”Du är inte ensam”

Till vägledningen finns även en studiecirkel som kan användas som utgångspunkt i samtal, i grupp eller enskilt.

Ladda ner studiecirkelmaterialet

För dig som mer vill dela tankar och erfarenheter som rör dig själv och hur du föhåller dig till livet och den situation du befinner dig i finns även en samtalsserie som med fördel kan användas i grupp. Samtalsserien kan även användas i individuella samtal med en anhörigkonsulent, diakon eller kurator som du har kontakt med.

Ladda ner samtalsserien

Beställ vårt material

Webbutbildning

”Att se anhöriga som samspelare”

Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga.

Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg.

Här får du reflektera över anhörigperspektiv, vad anhörigkompetens är och hur ditt samspel med anhöriga kan bidra till att göra verksamheten bättre – för dig som är personal, för den som tar emot vård eller omsorg och för den som är anhörig. Det finns mycket att vinna för verksamheter som har ett uttalat anhörigperspektiv

Till webbutbildningen