Hoppa till sidans innehåll

Trialog – Metoder för ett bättre samspel

Projektet Trialog var ett treårigt arvsfondsprojekt som tillsammans med anhöriga och berörda utvecklade metoder för att stödja samspelet mellan anhöriga, vuxna med psykisk ohälsa och professionella. Projektet har samlat sina erfarenheter i samtalsmaterialet och i en webbutbildning.

Viktiga samtal för dig som stöttar

Projektet Trialog har gett ut boken ”Du är inte ensam”. Det är en vägledning för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa. Till boken finns en studiecirkel för kunskap och reflektion.

Vill man i stället samtala med andra utifrån egna erfarenheter som anhörig så finns även en samtalsserie.

Webbutbildning för kompetensutveckling

Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Här kommer du direkt till webbutbildningen.

Projektet Trialog avslutades 2022.
Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Arvsfonden, i samarbete med Anhörigas Riksförbund, NSPH västra Götaland och Göteborg, NKA och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Kontakt:
Thomas Schneider
Tel: 031-50 25 60 

Finansiär:
Allmänna arvsfonden

Ladda ner material
Här kan du ladda ner material till ”Du är inte ensam”
Boken
Studiecirkelmaterial
Samtalsserie 

”Det tar den tid det tar” vuxna med psykisk ohälsa beskriver vad de önskar av de som stöttar.

Flyer om projekt Trialog