Hoppa till sidans innehåll

Det är bara att kontakta oss per e-post eller via telefon eller skicka ett brev. Om du tycker att det är svårt att kontakta oss själv så kan du be någon annan att kontakta oss.

Tillsammans med dig:
– identifierar och formulerar vi vilka behov du har
– tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar
– söker vi det stöd du önskar och har behov av

Vi gör i varje enskilt fall en bedömning. PO är en möjlighet, men ingen rättighet.

Först tar vi ställning till om du har en betydande psykisk funktionsnedsättning. Om du på grund av det har stora svårigheter i din vardag och vill ha stöd för att förbättra din livssituation är PO en möjlighet.

PO är ingen rättighet, så en diagnos ger dig inte automatiskt rätten till ett ombud. Även personer utan diagnos är välkomna till oss. Vad som är ett måste är att man har en betydande psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av det har stora svårigheter i sin vardag.

Det kan hända att vi säger nej till att göra vissa uppdrag tillsammans med dig. Eftersom vi är ”hjälpen till hjälpen” så gör vi inte saker som andra professionella i ditt nätverk redan gör. Vi medverkar naturligtvis inte till sådant som vi bedömer direkt motverkar din återhämtning.

Varje vecka tar vi upp hur många det är som har sökt oss. De som har utrymme att ta emot en ny uppdragsgivare tar kontakt med dig inom några veckor för att boka ett första möte. Ibland är det många som söker oss och då kan det bli en kö. Det innebär att det kan dröja ytterligare några veckor innan vi kan träffas. Vi försöker lösa det så bra och snabbt som möjligt.

Jag har svårt för att ta mig till ert kontor, kan ni komma hem till mig istället?
Om du vill, så träffas vi på vårt kontor. Vill du hellre att vi kommer hem till dig så går det också bra. Vill du träffas på en annan plats t ex ett café eller Aktivitetshus så gör vi det. Vi är också vana vid att följa med till möten på socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården mm.

Nej, det kostar ingenting.

Ja, vi har tystnadsplikt. Men vi är enligt lag tvungna att bryta tystnadsplikten om vi är oroliga över att minderåriga barn far illa, om ditt eller någon annans liv är i fara, eller om det framkommer uppgifter om grov kriminell verksamhet som kan leda till mer än två års fängelse.