Hoppa till sidans innehåll

Personligt ombud får avtalet förlängt

18 mars 2024

Nu är det klart att Personligt ombud får fortsatt stöd under 2024. I Tjänsteutlåtandet inför nämndbeslut den 7 februari 2024 kan man läsa att ”Idéburna organisationer ofta har särskilda kunskaper som är viktiga för att möta behov, förändringar och utmaningar i samhället.”

Personligt ombud ger ett stöd i kontakten med sjukvård och myndigheter för personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetens uppdrag är även att lyfta brister och förbättringsområden.

Ett fortsatt samarbete med Bräcke diakoni säkerställer att nya individer kan få ett personligt ombud, samt fortsatt kontinuitet för de personer som redan erhåller detta stöd.”

Ur Tjänsteutlåtandet inför nämndbeslut 7 februari 2024

Vill du läsa mer om hur Personligt ombud arbetar?

Nu finns Verksamhetsrapporten 2023 på Personligt ombuds hemsida.

Ta del av Erfarenhetsrapporten

Varje år sammanfattas erfarenheter från Personligt ombud och brister i välfärdssystemet i Erfarenhetsrapporten, ett uppdrag som de har från regeringen. Inom verksamheter med Personligt ombud finns en samverkansgrupp med representanter från kommunen, specialistpsykiatri, primärvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg). Ett av syftena med samverkansgruppen är att ta emot de brister och goda exempel som uppmärksammas i Erfarenhetsrapporten, och därefter se hur man tillsammans kan arbeta vidare för att ge det stöd som behövs till de vi finns till för.

Så säger verksamhetschef Anna-Lena Slibar om samarbetet:

Personer med psykisk ohälsa mår inte bara sämre, de hamnar också oftare i fattigdom när samverkan mellan myndigheter brister. Fler och fler riskerar att hamna helt utanför samhället. Så samverkansgruppen är en mycket viktig del av det vi ser. Nu är det stora besparingar inom sjukvården och myndigheterna framöver vilket oroar mig, de drabbar ofta den målgrupp som har svårt att ta för sig.

Inbjudan till Dialogmöte

Den 21:e maj klockan 14–17 kommer det att hållas ett Dialogmöte på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B. Då bjuds brukarrörelsen, politiker, tjänstemän och de personer som är intresserade in för att prata om erfarenheterna inom Personligt ombud. Håll utkik för mer information närmare inpå!

Vad är Personligt ombud?

Läs mer om Personligt ombud här.

Bild till nyhetsartikeln