Hoppa till sidans innehåll

Förändringar för våra listade patienter

16 april 2024

Det kommer ske en förändring som påverkar de som idag är listade på Lindgården vårdcentral. Efter noggrann övervägning har vi tvingats besluta att vi måste stänga vår filial på Lindgården. Vi önskar att de listade nu överväger att lista om sig till vår andra vårdcentral i Jönköping, Bräcke vårdcentral Lokstallarna.

Det är ett sviktande patientunderlag sedan uppstarten samt de utmaningar som finns allmänt inom primärvården som lett till detta beslut. Men det är även ett omvärldsläge som gett kostnadsökningar som vi inte kunnat förutse. Vi ser fortfarande värdet och vikten av en vårdcentral som Lindgården. Vi kommer därför se över våra arbetssätt för att kunna möta de med större vårdbehov på Bräcke vårdcentral Lokstallarna framöver.

För att underlätta övergången och omlistningen så mycket som möjligt har vi blanketter för detta till förfogande på Bräcke vårdcentral Lindgården eller för att göra det digitalt kan det göras genom att klicka på denna länk: Omlistning på 1177.se.

Vi uppskattar det förtroende alla våra listade patienter visat oss genom året. Vi hoppas att denna förändring blir till en fortsättning på Bräcke vårdcentral Lokstallarna där vi har förhoppningar om att kunna möta våra patienter med samma fokus som på Lindgården. För frågor eller ytterligare information, är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,
Karolina Dalemo, verksamhetschef
Marcus Wallenrud, tf verksamhetschef