Hoppa till sidans innehåll

Vårdos mot Covid-19 för vissa målgrupper

26 mars 2024

Under våren 2024 rekommenderas vissa grupper en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

En vårdos i april 2024 rekommenderas till följande grupper:

• Alla personer som är 80 år eller äldre
• Alla personer som är 65 år eller äldre som har dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst, hemsjukvård eller motsvarande

Det ska ha gått minst tre månader sedan man tog sin senaste dos innan man vaccinerar sig med en vårdos. Om den som nu rekommenderas en vårdos har vaccinerat sig under hösten 2023 och dessutom fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober kan man avstå från en vårdos.

Boka din tid

På Lokstallarna vårdcentral påbörjas vaccinationen av våra listade patienter under vecka 15 och du kan redan nu boka din tid via följande länk https://mittvaccin.se/mottagning/1224

Grupper som inte rekommenderas vaccination

Övriga personer som är 65-79 år samt vuxna personer med riskfaktorer för svår sjukdom kommer att erbjudas covid-19 vaccin under hösten 2024. Det finns i normala fall inga hinder för att ge en vårdos även till personer som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men i dessa fall krävs då en läkarordination.