Hoppa till sidans innehåll

Om Bräcke arbetsintegrering

Arbetsintegrering kan till exempel handla om att komma igång efter en tids arbetslöshet, sjukdom, rehabilitering eller att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden som nyanländ i Sverige.

 

Vill du arbetsträna hos oss?

Bräcke arbetsintegrering är en arbetsplats som erbjuder arbetsmarknadsinsatser i form av arbetsträning, arbetsprövning och anställning med lönestöd.

Vi tar emot personer från Göteborg och kranskommuner via placeringsavtal för arbetsträning enligt ramavtal IK22109-09. Det går också att arbetsträna via Arbetsförmedlingen som kan ta beslut om Förstärkt arbetsträning eller Bidrag för personligt biträde för en placering hos oss.

Vi finns på Hisingen, där vi dagligen utför riktiga arbetsuppgifter som ett stöd till Bräcke diakonis verksamheter samt externa kunder genom exempelvis vårt hunddagis. Har du tidigare erfarenhet finns även möjlighet att arbetsträna på någon av våra andra verksamheter, exempelvis HR-avdelningen eller äldreboende. Vi arbetar i team där varje medarbetare har en handledare och en arbetsledare knuten till sig. Handledaren har fokus på varje individs utveckling och mående och arbetsledare ansvarar för arbetsuppgifterna och driften. Tillsammans bildar vi en mycket kvalitativ och uppskattad verksamhet.

Arbetshandledarna på Bräcke arbetsintegrering har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor och olika målgrupper. I personalgruppen finns bland annat arbetsterapeut, utbildning inom Supported employment samt behandlingspedagog. Vi har också många års erfarenhet av coachande och motiverande arbete.

Är du intresserad av arbetsträning hos oss, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen för att få mer information om arbetsträning. Läs mer om våra avtal här.

Intresserad av ett studiebesök?

Handledare återbruk/tvätt/vaktmästeri och transport
Hanna Kollberg
076-503 26 13

Handledare trädgård
Jonatan Hallgren
076-503 26 69

Marie Larsson
073-460 20 87

Handledare hunddagiset TriBus
Elin Wikström
076-503 25 94

Du kan arbetsträna inom:

  • Trädgård
  • Återbruk
  • Tvätt
  • Vaktmästeri/transport
  • Hunddagis

Det finns även möjlighet att arbetsträna inom Bräcke diakonis övriga verksamheter.