Hoppa till sidans innehåll

Olika möjligheter att arbetsträna

På Bräcke arbetsintegrering Göteborg finns möjlighet att arbetsträna genom ett beslut från Arbetsförmedlingen eller ramavtal med Göteborgs stad. Vi tar även emot deltagare för arbetsprövning.

 

Arbetsträning hos oss

Vi tar emot deltagare från Göteborg och kranskommuner via placeringsavtal för arbetsträning enligt ramavtal IK22109-09.

Arbetsträning syftar till att kartlägga en persons intressen och utvecklingsmöjligheter samt dennes fysiska, psykiska eller sociala funktions- och arbetsförmåga ställt i relation till kraven på arbetsmarknaden. Den enskilde ges möjligheten att via arbetsprövning integreras/återintegreras på arbetsmarknaden.

Bracke-Arbetsintegrering-Tradgard-20220930013

Arbetsträning via Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan ta beslut om Förstärkt arbetsträning eller Bidrag för personligt biträde för en placering hos oss. Förstärkt arbetsträning på Bräcke arbetsintegrering innebär arbetsträning med en individuell planering med deltagarens behov och förutsättningar som utgångspunkt.

Det finns möjlighet för deltagaren att kombinera olika arbetsområden och arbetstempo. Vi har möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna efter behov och erbjuder en trygg och välkomnande arbetsmiljö.

Bracke-Arbetsintegrering-Tvatt-20220930004

Kontakta oss om du har frågor kring arbetsträning

Hanna Kollberg

Handledare, Återbruk

076-503 26 13

hanna.kollberg@brackediakoni.se

Maya Carlstedt

Handledare, Trädgård

076-503 26 63

maya.carlstedt@brackediakoni.se

Jonatan Hallgren

Handledare, Trädgård/Vaktmästeri

076-503 26 69

jonatan.hallgren@brackediakoni.se

Elin Wikström

Handledare, Hunddagis

0765-032594

elin.wikstrom@brackediakoni.se