Hoppa till sidans innehåll
Bracke-DV-Verksam-Goteborg-20220930023

Behandlingsbad

I våra lokaler har vi en varmvattenbassäng med en behaglig badtemperatur på 34°. I bassängrummet finns tillgång musik, ljussättning och bubbelbad vilket ger en utökad sinnesupplevelse och möjlighet till avslappning. Syftet är att stimulera till lek och rörelse, ge sinnesstimulering och avslappning, möjliggöra avlastad träning.

Pojkes rygg som får behanling, beröring på axlar

Beröring

Beröring eller taktil stimulering är en behandlingsmetod som utförs av habiltieringspersonal som har fördjupad utbildning i ämnet. Beröringen syftar till att uppnå avslappning och välbefinnande för barnet/ungdomen. Den utförs i en lugn miljö med avkopplande musik.

Fysisk aktivitet

Fysioterapeut och arbetsterapeut erbjuder aktiv och passiv rörelseträning och individanpassad fysisk träning. Att arbeta med positionering i liggande, sittande och stående för att undvika felställningar och för att öka delaktigheten är en annan viktig del i fysioterapeutens och arbetsterapeutens arbete.

Kommunikativ träning

Att få kommunicera sina behov och önskningar är något som alla har rätt till.
Vi arbetar aktivt med att hitta lämpliga och fungerande kommunikationsstrategier för barnen och ungdomarna. Kommunikation leder till gemenskap, aktivitet och delaktighet.

Att kommunicera ska genomsyra alla aktiviteter och specifik träning kan bestå i att hitta och lära in ett alternativt eller kompletterande sätt (AKK). Exempel på detta är tecken som stöd, bildkarta eller att hitta ett samspel genom musik och sång.

Hundassisterad terapi

Barnen och ungdomarna har möjlighet att få träffa en terapihund med hundförare. Med på behandlingen är arbetsterapeut och vid behov habiliteringsassistenter. Barnen och ungdomarna träffar hunden individuellt eller i par. Hundassisterad terapi syftar till att stimulera till aktivitet och motorisk träning, ge sinnesstimulering, uppnå avslappning och välbefinnande, motivera till kommunikation samt bidra till ett socialt samspel.

Hästunderstödd terapi

Syftena med hästunderstödd terapi är många och varierande. Forskning och lång erfarenhet visar på vinster inom många områden: Träning av grov- och finmotoriska funktioner, hållning och balans i en funktionell sittposition, utveckling av psykiska och sociala funktioner, stimulering av många sinnen samt ökad kropps- uppfattning.

Barnen/ungdomarna tränar på att relatera till hästen och förhålla sig till regler och rutiner som gäller i stallmiljön. På övergripande nivå kan man säga att huvudsyftet är ökad motivation till aktivitet och delaktighet och ökat välbefinnande.

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behov, provar ut, förskriver och tränar in hjälpmedel samt följer upp och utvärderar kontinuerligt. Detta i syfte att göra barnen och ungdomarna så aktiva och delaktiga som möjligt.

Botox

Vid behov har läkare möjlighet att ge botolinumbehandling mot spasticitet och smärta.

Stödsamtal och handledning

Psykolog och kurator erbjuder stödsamtal till barnen/ungdomarna, föräldrar och syskon.