Hoppa till sidans innehåll

Om habilitering på Östergården

 

Vad är Bräcke habilitering Östergården?


Om ditt barn flyttar in på Barn – och Ungdomsboendet Östergården så kan du också byta habilitering för ditt barn. Vi finns till för barnen och ungdomarna som har varaktiga funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har sitt boende här. Vi är ett alternativ till den vanliga habiliteringen.

 

Tillgänglighet

Eftersom vi finns nära boendet kan vi ha tät kontakt med barn, familj, skola samt personal på boendet och på så vis skapa mer kontinuitet i vardagen. Barnen och ungdomarna träffar vårt team regelbundet. Tillsammans tar vi tillvara på deras resurser, möter deras behov, ger behandlingar och hittar strategier för att skapa en bra livskvalitet.

Vårt habiliteringsteam

Vi har en bred tvärprofessionell yrkeskompetens i teamet vid Habiliteringen Bräcke där arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, fysioterapeut och sjuksköterska finns representerade. Teamet arbetar utifrån en helhetssyn på barnen och ungdomarna och deras familjer. Vi stödjer barnets motoriska, kommunikativa, psykologiska och sociala utveckling genom att samarbeta över yrkesgränserna. Vi erbjuder stödsamtal till anhöriga och anordnar vid behov föräldragrupper och syskonsamtal.