Hoppa till sidans innehåll

Om oss

Bräcke hospice Helhetsvården startade 1982 och är Sveriges första hospice. Vi finns i en lummig lund på Hisingen, i ett lugnt område inte långt från centrum.

Vi utgår från dina önskemål och behov och försöker möta dem så långt vi kan och förmår. Vi är flexibla och du har stor möjlighet att själva bestämma hur dina dagar här på Helhetsvården ska se ut. Det kan exempelvis handla om sovmorgon, särskilda önskemål om mat och när du vill äta, att åka hem kortare tid eller komma ut på vår altan, nära naturen.

Hos oss är anhöriga välkomna dygnet runt, vi har inga bestämda besökstider. Vi försöker alltid att stötta anhöriga, bland annat genom samtal. Hos oss har närstående också möjlighet att vara delaktiga i din vård, på sina egna villkor.

Vi bygger vården på Socialstyrelsens fyra hörnstenar för palliativ vård – symtomlindring, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående.

Hos oss är det viktigt…

  • att du ska få god smärt- och symtomlindring.
  • att du är delaktig i din vård under den tid du är här, på dina villkor.
  • att ge dig möjlighet att samtala om det som är viktigt för dig.
  • att dina närstående får hjälp och stöd att vara delaktiga på sina villkor.
  • att kompetensen hos vår personal gör att du och dina anhöriga kan känna er trygga.
  • att du ska få lugn och ro i livets slut.

Jobba hos oss

Att jobba i dödens närhet innebär ett stort fokus på livet. Det gör det möjligt att ta vara på nuet och erbjuda sånt som ger livskvalitet till våra gäster.

Vi arbetar utifrån ett palliativt förhållningssätt där hela människan är viktig, såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter. Till vår hjälp har vi de 6 S:n – självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtom, strategier och sammanhang läs mer här (länk öppnas i nytt fönster).

Vi arbetar på ett flexibelt sätt i team med sjuksköterska och undersköterska beroende på vilka behov våra gäster har. Läkare rondar två gånger per vecka på plats och övrig tid har vi tillgång till jourläkare via telefon. Som stöd finns även rehabpersonal, kurator och diakon.

Så gott som varje vecka har vi någon form av avdelningsmöte där vi, förutom formella APT, även får fortbildning, arbetar med rutiner eller bearbetar saker som händer i arbetet.

Det finns även möjlighet för dig som arbetar med exempelvis onkologi eller som biståndshandläggare att komma och besöka oss, boka bara tid i förväg så att vi kan planera det på ett bra sätt.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att arbeta hos oss!

Volontärer hos oss

Bräcke diakoni har en tradition av att sätta guldkant på tillvaron och ge mervärde för andra människor genom vår volontärverksamhet.

Helhetsvården har flera volontärer som besöker oss. Volontärerna går långpromenader, bakar, sitter ner och pratar en stund eller gör olika utflykter med den som önskar det. Tiden med volontären kan vara ett led i ökat välbefinnande och livskvalitet.

brackehospice drickerkaffe2

Läs mer

Om Hospice Helhetsvården – Vård i livets slutskede, omsorg om hela människan
Det finns inga hopplösa fall – En skrift om palliativ vård av Gunnar Eckerdal, överläkare, diplomerad i palliativ medicin.
Palliativ beröring – Erfarenheter från Hospice Helhetsvården, Bräcke diakoni, Göteborg.