Hoppa till sidans innehåll

Information till dig som är handläggare

Vi har över tjugo års erfarenheter av att bedriva boenderehabilitering.
Kärnan har alltid varit att få den som bor hos oss att tro på sin egen förmåga.

 

Info till handläggare

Vi har över tjugo års erfarenheter av att bedriva boenderehabilitering. Kärnan har alltid varit att få den som bor hos oss att tro på sin egen förmåga.

Vad är Mellangården?

Mellangården är ett korttidsboende för personer mellan 18 och 35 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar. Det är ett drogfritt boende med 16 möblerade lägenheter, som alla har egen dusch och toalett. Lägenheterna ligger i samma byggnad som gemensamma utrymmen, personalkontor mm. Boendet ligger i en lugn miljö med närhet till naturområde, köpcentrum och goda kommunikationer. Vi har dygnetrunt-bemanning och vaken nattpersonal.

Hur jobbar vi?

Vi har ett salutogent förhållningssätt till de personer som bor hos oss. Våra arbetssätt och metoder inkluderar bl a

  • Lågaffektivt bemötande
  • Modellen ”Vardagslivets rehabilitering”
  • Motiverande samtal (MI),
  • Traumamedveten omsorg (TMO)
  • Riskbedömningar och handlingsplaner

Vad är målet?

Syftet med vistelsen hos oss är att den enskilde ska kunna uppnå en så självständig och meningsfull tillvaro som möjligt. För att nå dit skapar vi en individuell genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Alla får också en kontaktperson som stöttar med att upprätta en vardaglig struktur. Vi erbjuder också gemensamma och enskilda aktiviteter.

Fakta

  • Vi har ramavtal med Göteborgs stad och dess kranskommuner.
  • Boendet är tillståndspliktigt enligt socialtjänstlagens 7 kap 1§.

 

Aktiviteter för våra boende