Hoppa till sidans innehåll
Bräcke rehabcenter Jönköping

Vi vet att alla människor kan växa och med stöd blomma ut

Vi har en bred erfarenhet av utredningar och behandlingar – en erfarenhet som vi kopplar ihop med den senaste kunskapen. Framförallt genomför vi teambaserade neuropsykiatriska utredningar och skolpsykologutredningar.

 

Specialister på utredningar och handledning

Vi har hög kompetens i våra team, med tillgång till specialistläkare, psykiater, psykologer och arbetsterapeuter. Våra utredningar bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt de nationella riktlinjer och rekommendationer som finns från bl a Socialstyrelsen.

Våra största volymer är idag teambaserade neuropsykiatriska utredningar och skolpsykologutredningar, men vi kan även skräddarsy andra utredningar utifrån behov.

Vi erbjuder även handledningar. Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag och verksamhet, likaså omfattningen på handledningen. Vi erbjuder handledning på både grupp- och individnivå.

Kontakta vår mottagning på telefon 036–210 00 67

Specialistutredningar

Neuropsykiatriska utredningar

Vi utför främst neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av Region Jönköpings län och kommunens socialtjänst.

Det finns även möjlighet att göra en utredning på privat bekostnad eller via ett försäkringsbolag. Kontakta oss för ytterligare information.

Mer om våra neuropsykiatriska utredningar

Psykologutredningar för skolan

På uppdrag av skolor och elevhälsa utför vi psykologutredningar för elever i grundskola och gymnasieskola.

Syftet med utredningen är att bedöma ett barns kognitiva och sociala utveckling för att tydliggöra barnets behov av insatser och resurser i skolan.

Mer om våra psykologutredning för skola

Våra handledningar

Handledning kan fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet. Det  syftar exempelvis till att utveckla de egna förmågorna, hitta nya perspektiv samt ge stöd och avlastning.

Hur går handledningen till?

Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag och verksamhet, likaså omfattningen på handledningen.
Vi erbjuder handledning på både grupp- och individnivå.

För vilka erbjuder vi handledning?

Vi kan erbjuda handledning för många olika typer av verksamheter, både privata och offentliga verksamheter.

Bland våra pågående handledningsuppdrag återfinns bland annat skolor, psykiatriska boendestödsteam och gruppboenden.

En del av något större

Bräcke rehabcenter Jönköping är en av många verksamheter inom Bräcke diakoni. Vi är en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på varje människas unika livssituation. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad, för ett medmänskligare samhälle.