Hoppa till sidans innehåll

Organisation

Vi är en idéburen stiftelse, som är politiskt obunden och vars engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Vi har inga ägare som ställer vinstkrav, utan överskottet går tillbaka och  används i våra verksamheter. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande och offentlig vård och omsorg.

Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra runt 1100 medarbetare ska bidra och inspirera till ett medmänskligare samhälle.

Ledning

Stiftelsen företräds av styrelsen, som består av en ordförande, ytterligare fem valda ledamöter samt direktor.

Ledningen för Bräcke diakoni består av direktor tillsammans med driftchef, utvecklingschef, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, fastighetschef och välfärdsstrateger.

Våra ca 45 verksamheter är grupperade i fem driftområden; Funktionsstöd, Primärvård, Rehabilitering och specialistvård, Vård och omsorg i hemmet samt Vård och omsorg för äldre.

Famna

Vi är medlem i Famna – en riksorganisationen för oss idéburna organisationer inom vård och omsorg. Tillsammans blir vi en gemensam, stark och viktig röst som hörs i samhället. För att läsa mer, gå till Famnas hemsida.

Korta fakta

Startår: 1923
Driftsform: Stiftelse
Bransch: Vård och omsorg
Antal verksamheter: Cirka 45
Antal anställda: Cirka 1100
Verksamma i: Cirka 15 kommuner
Organisationsnummer: 857200-3104
Vision: ”Ett medmänskligare samhälle”

Årsredovisningar

Länkar

Styrelsen

Barbro Fridén

Ordförande

Leg Läk, Med Dr. Styrelseuppdrag i flera bolag och organisationer. Tidigare sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset m.m.

Göran Albertson

Vice ordförande

Civilekonom, tidigare inom SEB samt Volvokoncernen

Carita Brovall

Styrelseledamot

Kommunchef i Tranemo kommun. Lång erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och verksamheter främst inom vård och omsorg.

Gunilla Nilsson

Styrelseledamot

Tidigare VD SKF Sverige och olika positioner inom Finans på SKF.

Johan Lövrup

Styrelseledamot

F.d. advokat vid Advokatfirman Glimstedt, styrelseuppdrag i flera föreningar och stiftelser

Anders Wejryd

Styrelseledamot

Ärkebiskop emeritus, president i Kyrkornas världsråd, f.d. direktor för Ersta diakoni.

Jan Edgren

Styrelsesuppleant

Civilingenjör och projektchef med bakgrund i stora industriprojekt, bl a Northvolt, Ericsson och H2GS

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Ledningen

Helene Mellström

Direktor / VD

helene.mellstrom@brackediakoni.se

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Thomas Schneider

Utvecklingschef

thomas.schneider@brackediakoni.se

Fil. dr. Tidigare anställd på bl.a. Famna.

Erik Andersson

Driftchef

erik.andersson@brackediakoni.se

Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan. Ordförande i PrimÖR.

Christel Sjöholm

Ekonomichef

christel.sjoholm@brackediakoni.se

Civilekonom. Tidigare anställd på bl a Exide Technologies.

Gustaf Lindman

Fastighetschef

gustaf.lindman@brackediakoni.se

Bodil Takvam

HR-chef

bodil.takvam@brackediakoni.se

Fil. kand i personal- och arbetslivsfrågor, tidigare anställd på bl a Saab och Ericsson.

Maude Kardell

Kommunikationschef / Välfärdsstrateg

maude.kardell@brackediakoni.se

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad, fil kand i vårdvetenskap. Tidigare anställd av Västra Götalandsregionen.

Johan Broberg

Välfärdsstrateg

johan.broberg@brackediakoni.se

Socionom. Kommer närmast från biståndsenheten Partille kommun.