Hoppa till sidans innehåll

Våra fokusområden

För att göra verklighet av vår vision om ett medmänskligare samhälle ska vi på Bräcke diakoni göra mer för fler. Vi kallar det strategi 2030. För att nå dit måste vi jobba hårt. Och vårt viktigaste arbete sker ute i våra verksamheter. Det är också där strategin och vår värdegrund kommer till liv. Vi har delat in Strategi 2030 i fyra fokusområden som alla är lika viktiga för att vi ska kunna växa och nå våra mål.

Diakoni i praktiken

Vi fortsätter…

…att möta människor. Äldre, barn, personer med funktionsnedsättning och andra som har behov av vård och omsorg. Våra insatser är samskapade med de vi finns till för. Som medarbetare och organisation bidrar vi till integration, på våra arbetsplatser och i våra lokaler men även i samhället.

…att se behoven i samhället och vi gör något åt dem; genom nya verksamheter men också med hjälp av nya metoder och ny teknik, som gör livet bättre för dem vi finns till för.

…att vara en ansvarstagande samhällsaktör. Vi säger till när vi ser behov som inte är tillgodosedda och vi är röstbärare åt dem vi möter som inte själva blir hörda.

En diskussion kring ett bord med sju människor

Tillit och lärande

Vi är…

…en lärande organisation där vi delar kunskap med varandra och arbetar med ständiga förbättringar. Vi skapar tillit genom att tydliggöra ömsesidiga förväntningar och ansvar och tar vara på medarbetares kunskap om den enskilda situationen.

…en kunskapsbaserad organisation där kompetensutveckling sker kontinuerligt. Som delägare har vi ett nära samarbete med vår högskola men även med andra lärosäten. Tillsammans tar vi fram forskningsbaserad kunskap som sprids i våra verksamheter och i vår omvärld.

…en innovativ organisation där vi utifrån behoven i samhället utvecklar nya former av välfärdsinsatser, både i våra verksamheter och tillsammans med andra.

Stolta och engagerade medarbetare

Vi skapar…

…möjligheter för att alla medarbetare ska kunna utveckla sina färdigheter och förmågor, förbättra sina kunskaper och använda dem i nya sammanhang.

…hälsofrämjande arbetsplatser där människor trivs och mår bra. Det leder till att alla medarbetare känner stolthet över att jobba på Bräcke diakoni och vill vara kvar länge. Nya medarbetare väljer oss för att vi är en attraktiv arbetsgivare.

…strukturer för lyssnande och tar vara på varandras engagemang. Alla ska vara delaktiga i att utveckla vår arbetsplats. För vi är alla Bräcke diakoni.

Kvarteret Leffler, hyreslägenheter på Bräckeområdet

Ansvar för gemensamma resurser

Vi bidrar…

…genom vårt arbete till ett hållbart samhälle; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

…till effektiva processer genom förbättrade arbetssätt, digitalisering och samarbete mellan verksamheter och stödfunktioner.

…med nya verksamheter som skapar utrymme för synergier och svarar an på samhällets behov.

…med en sund ekonomi och tar ansvar för våra egna och andras resurser och åtgärdar ekonomiska underskott. Vi förvaltar våra befintliga fastigheter strategiskt och utvecklar nya.