Hoppa till sidans innehåll
Bräcke diakoni

Lunchwebbinarium som forum för lärande och utveckling

Bräcke diakoni är en lärande organisation där vi drivs av viljan att se och kraften att förändra. Vi driver utvecklingsprojekt inom områden där vi upptäcker glapp i samhället. Vi tar fram ny kunskap, skapar nya verksamheter och tjänster. Nu vill vi dela med oss av denna kunskap.

Lunchwebbinarium – för alla inom vård och omsorg

Nu är det dags för att äntligen lansera Speranza akademins lunchwebbinarier. Under våren kör vi varje fredag kl 11.25 med webbinarium via teams där vi tar upp olika ämnen kopplat till Bräcke diakonis verksamheter och områden.

Förlängda webbinarium

Varje månad har vi ett förlängt webbinarie, första fredagen varje månad, där ni ges möjlighet att i sk Breakout rooms i Teams diskutera webbinariumet, ställa frågor till varandra eller bara lyssna in vad andra tänker i ämnet.

Vi hoppas att ni kommer uppskatta detta och vi kommer inom kort släppa fler ämnen på kommande fredagar i vår.

Har du några frågor kontakta gärna louise.gehandler@brackediakoni.se

Vi ses varje fredag, hela våren 2024!

Klicka in på denna länken: http://bit.ly/3ScrDau

Fredagar kl 11.25 – 12.00 & Breakout 11.25 – 12.15

1 mars

Vägen tillbaka till arbetslivet​

Två av våra verksamhetschefer inom driftområdet rehabilitering delar med sig av sina erfarenheter om samarbete som möjliggjort en väg tillbaka till arbetslivet.

Stina Bäckgren, verksamhetschef
Bräcke rehabmottagning Mölndal

Ulrika Delphin Morton, verksamhetschef
Bräcke arbetsintegrering Göteborg

8 mars

Hjärta och hand​ – att möta och stödja en familj med särskilda behov

Stiftelsens rektor Johanna Björnhage delar med sig om sina möten med föräldrar till barn med särskilda behov. Detta är familjer med stora behov av stöd men det är också familjer med enorm styrka. Det är vårt ansvar som professionella att både möta behoven och synliggöra kraften och resurserna som finns hos både barnet och hela familjen.

Johanna Björnhage, rektor och verksamhetschef
Bräcke förskola Stegen

15 mars

Det naturliga åldrandet– en geriatrikers perspektiv

Geriatriker Anna Good går igenom åldrandet i kroppens olika organ förklararat på ett visuellt och lättbegripligt sätt. Det Anna brinner extra mycket för är hur vi genom att förstå åldrandets processer kan stötta den äldre personen till att bibehålla eller till och med stärka sina förmågor

Anna Good, Geriatriker
Bräcke vårdcentral Vilan

22 mars

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. I detta webbinarium delar stiftelsens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena och socialt ansvarig samordnare (SAS) Marie, med sig av sina tankar kring regeringens nationella strategi för våld i nära relationer utifrån ett HSL och SoL perspektiv.

Marie Bertilsson, socialt ansvarig samordnare (SAS)
Bräcke kvalitetsavdelning

Lena Jadefeldt Slattery, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Bräcke kvalitetsavdelning

 

 

Lunchwebbinarier mars 2024

Vill du hjälpa oss sprida informationen kring våra lunchwebbinarier – sprid gärna denna bild till de som kan vara intresserade!

Våra tidigare webbinarier

Kraften i medmänsklighet

Stiftelsens verksamhetsutvecklare Louise Gehandler delar med sig av några av de möten som format henne både som människa och i sin professionella roll.​

Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare
Bräcke diakoni

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Medmänsklighetens kraft

Anhörigstöd med deras ögon​

I tre år arbetade sjuksköterskan Helena Holmberg med det arvfondsfinansierade anhörigstödsprojektet ”I nöd och lust”. Målet med projektet var att synliggöra äldre anhöriga och minska den psykiska ohälsan. I seminariet delar Helena med sig av hur vi kan få ett anhörigperspektiv och använda det i mötet med den anhörige.

Helena Holmberg, projektmedarbetare
Bräcke Innovation, I nöd och lust

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Anhörigstöd med deras ögon

Från begränsningar till bemötande

Åsa Petersson delar med sig av sin långa erfarenhet som arbetsterapeut och verksamhetschef på akademiska äldreboendet Hornstull ​

Åsa Petersson, verksamhetschef
Bräcke vård och omsorgsboende Hornstull

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Från begränsningar till bemötande

Från stöd till egenmakt

Anna-Karin och Monica är två eldsjälar bakom PO-podden. I detta seminarium delar de med sig av vikten att deras uppdragsgivare vågar tro på sig själva och sin egen förmåga. ​

Anna-Karin Bergström, personligt ombud
Bräcke personligt ombud Göteborg

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Från stöd till egenmakt

Teamkraft i praktiken

Inspireras av vårdcentralen Centrums teamarbete för en nära vård.

Ida Öberg biträdande verksamhetschef
Bräcke vårdcentral Centrum

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Teamkraft i praktiken

Ett mottagningsrum som förändrar liv

Få en inblick i  prisbelönta strategier för att skapa trygghet och förståelse för yngre personer med kognitiv sjukdom.

Anna Rydberg, Specialistsjuksköterska
Bräcke vård och omsorgsboende Västergården

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Ett mottagningsrum som förändrar liv

Speranza Akademi

Speranza Akademi erbjuder kompetensutveckling genom utbildningar i olika former internt på Bräcke diakoni.

Förutom att höja kompetensen inom organisationen möjliggör våra utbildningar att medarbetare från olika verksamheter träffas, vilket ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Inom Speranza Akademi finns både utbildningar som riktar sig till alla medarbetare och utbildningar som riktar sig till en viss målgrupp inom ett specifikt yrkesområde med krav på särskild kompetens. Vissa av utbildningarna genomförs årligen och andra vid behov.