Hoppa till sidans innehåll
Speranza akademins lunchwebbinarium

Lunchwebbinarium som forum för lärande och utveckling

Bräcke diakoni är en lärande organisation där vi drivs av viljan att se och kraften att förändra. Vi driver utvecklingsprojekt inom områden där vi upptäcker glapp i samhället. Vi tar fram ny kunskap, skapar nya verksamheter och tjänster. Nu vill vi dela med oss av denna kunskap.

 

Sommarlistan 2024

Missade du något av våra lunchwebbinarier under våren? Eller vill du lyssna och titta igen? Passa på nu i sommar! Klicka in på vår sommarlista där du hittar alla våra 18 lunchwebbinarier!

Lunchwebbinarium – för alla inom vård och omsorg

Under hösten 2024 återkommer våra  lunchwebbinarium första fredagen i månaden kl 11.25. Vi börjar igen den 6 september.

Vi kommer fortsätta att ta upp olika ämnen kopplat till Bräcke diakonis verksamheter och områden. Längst ner på denna sida hittar du våra tidigare webbinarium om du har missat något!

Har du några frågor kontakta gärna louise.gehandler@brackediakoni.se

Vi ses 6 september igen – tills dess, kika på vår sommarlista med alla vårens lunchwebbinarier!

Våra tidigare webbinarier

Varje ögonblick räknas – när döden är nära

Angelica Rodriguez är specialistsjuksköterska i palliativ vård, hennes uppsats hade titeln; ”Låt mig dö på mitt sätt – en litteraturöversikt om vad som utgör en god död för patienter med palliativa vårdbehov”. I dagens webbinarium kommer Angelica dela med sig av sin långa erfarenhet och kunskap om att möta människor i slutet av livet. Angelica vill betona att känslor, tankar och önskemål inför den egna döden är olika för oss alla, och hur avgörande ett personcentrerat förhållningssätt är.

Angelica Rodriguez
Specialistsjuksköterska
Bräcke hospice Helhetsvården

Att vända en verksamhet

Har ni upplevt hur det är att vara i en verksamhet där klagomålen staplas på hög, kvalitetsbristerna är påtagliga och intresset för era tjänster är lågt? Ni är inte ensamma. I detta webbinarium delar verksamhetschefen Pia Jernberg med sig av en inspirerande berättelse kring hur hon tillsammans med sina medarbetare omvandlade en krisdrabbad verksamhet till att inte bara möta utan överträffa förväntningarna.

Pia Jernberg
Verksamhetschef
Bräcke vård och omsorgsboende Reimersholme

Att vända en verksamhet

Förbättringskraft – en kultur av ständiga förbättringar

Vår kvalitetsstrateg Charlotta Stenberg introducerar i metoden förbättringskraft. Metoden är Bräcke diakonis valda arbetssätt för att utveckla den kollektiva förmågan och skapa värde för dem vi finns till för. Det är ett involverande arbetssätt som bygger proaktivitet och engagemang till förbättringar bland medarbetare på alla nivåer i hela stiftelsen.

Charlotta Stenberg
Kvalitetsstrateg, MAR
Bräcke diakoni kvalitetsavdelning

Förbättringskraft – en kultur av ständiga förbättringar

Idéburet snack: Kommunicera för att göra skillnad

Som idéburen stiftelse med en varierande palett med olika verksamheter har vi många utmaningar med kommunikationen. I webbinariet delar vi med oss av tankar kring kommunikation som idéburna och hur vi färgsätter välfärdssystemet.

Martina Liljedahl, Josefina Norman, Hanna Petersson
Kommunikatörer
Bräcke diakoni kommunikationsavdelning

Idéburet snack: Kommunicera för att göra skillnad

Kvinnohälsa på agendan – perspektiv från en fysioterapeut

Fysioterapeuten Moa Tholén vill lyfta kvinnors hälsa med fokus på inkontinensbesvär som drabbar många. I detta webbinarium delar hon sina insikter och strategier för att hantera dessa utmaningar, med målet att ge kvinnor verktygen de behöver för att förbättra sin livskvalitet och välbefinnande.

Moa Tholèn, Fysioterapeut
Bräcke rehabmottagning Alingsås

Kvinnohälsa på agendan – perspektiv från en fysioterapeut

Frihet att växa – ett elevperspektiv från Riksgymnasiet

Upptäck hur Riksgymnasiet för rörelsehindrade inte bara utbildar, utan också förändrar liv. Eleven My delar sitt unika perspektiv och sina erfarenheter. Hon beskriver skolans betydelse med orden: ”Fantastiskt fina möjligheter som förändrat mitt liv”. Till stöd har My med sig Stina Sätterman fysioterapeut och Jessica Sandberg habiliteringsassistent.

My Andersson, elev
Stina Sätterman, fysioterapeut
Jessica Sandberg, habiliteringsassistent

Bräcke elevhem och habilitering Riksgymnasiet Göteborg

Frihet att växa – ett elevperspektiv från Riksgymnasiet

Capaboo – ett personcentrerat arbetssätt

Anna Jonsgården har i över 10 år arbetat med att ta fram det personcentrerade arbetssättet Capaboo som tidigare gick under namnet PDU. Capaboo hjälper vård och omsorgspersonal att lägga förstoringsglaset på individens resurser genom att visualisera personens KAN-lista utifrån ICF-kartläggningar.

Anna Jonsgården, Projektledare Capaboo
Bräcke Innovation

Capaboo – ett personcentrerat arbetssätt

Mötet som förändrar – att ge röst och delaktighet

Logopeden och projektledaren Lina Bjarnegård Carlsson utforskar i sin föreläsning kommunikativt möjliggörande. Det handlar inte bara om att ge röst åt individen, utan också om att skapa en djup känsla av samhörighet. Genom att betona värdet av ömsesidig förståelse och respekt i kommunikationen, inspirerar hon till mer inkluderande och empatiska möten.

Lina Bjarnegård Carlsson
Bräcke öppna förskola TilLiten
Bräcke Innovation

Mötet som förändrar – att ge röst och delaktighet

Det naturliga åldrandet– en geriatrikers perspektiv

Geriatriker Anna Good går igenom åldrandet i kroppens olika organ förklararat på ett visuellt och lättbegripligt sätt. Det Anna brinner extra mycket för är hur vi genom att förstå åldrandets processer kan stötta den äldre personen till att bibehålla eller till och med stärka sina förmågor

Anna Good, Geriatriker
Bräcke vårdcentral Vilan

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Det naturliga åldrandet

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. I detta webbinarium delar stiftelsens socialt ansvarig samordnare (SAS) Marie, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena och HR-partner Annika Bodin med sig av sina tankar kring regeringens nationella strategi för våld i nära relationer utifrån ett HSL och SoL perspektiv.

Marie Bertilsson, Socialt Ansvarig Samordnare (SAS)
Bräcke kvalitetsavdelning

Lena Jadefeldt Slattery, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Bräcke kvalitetsavdelning

Annika Bodin,HR-partner
Bräcke HR-avdelning

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Våld i nära relationer

Vägen tillbaka till arbetslivet

​Två av våra verksamhetschefer inom driftområdet rehabilitering delar med sig av sina erfarenheter om samarbete som möjliggjort en väg tillbaka till arbetslivet.

Stina Bäckgren, verksamhetschef
Bräcke rehabmottagning Mölndal

Ulrika Delphin Morton, verksamhetschef
Bräcke arbetsintegrering Göteborg

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Vägen tillbaka till arbetslivet

Hjärta och hand​ – att möta och stödja en familj med särskilda behov

Stiftelsens rektor Johanna Björnhage delar med sig om sina möten med föräldrar till barn med särskilda behov. Detta är familjer med stora behov av stöd men det är också familjer med enorm styrka. Det är vårt ansvar som professionella att både möta behoven och synliggöra kraften och resurserna som finns hos både barnet och hela familjen.

Johanna Björnhage, rektor och verksamhetschef
Bräcke förskola Stegen

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Hjärta och hand​

Kraften i medmänsklighet

Stiftelsens verksamhetsutvecklare Louise Gehandler delar med sig av några av de möten som format henne både som människa och i sin professionella roll.​

Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare
Bräcke diakoni

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Medmänsklighetens kraft

Anhörigstöd med deras ögon​

I tre år arbetade sjuksköterskan Helena Holmberg med det arvfondsfinansierade anhörigstödsprojektet ”I nöd och lust”. Målet med projektet var att synliggöra äldre anhöriga och minska den psykiska ohälsan. I seminariet delar Helena med sig av hur vi kan få ett anhörigperspektiv och använda det i mötet med den anhörige.

Helena Holmberg, projektmedarbetare
Bräcke Innovation, I nöd och lust

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Anhörigstöd med deras ögon

Från begränsningar till bemötande

Åsa Petersson delar med sig av sin långa erfarenhet som arbetsterapeut och verksamhetschef på akademiska äldreboendet Hornstull ​

Åsa Petersson, verksamhetschef
Bräcke vård och omsorgsboende Hornstull

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Från begränsningar till bemötande

Från stöd till egenmakt

Anna-Karin och Monica är två eldsjälar bakom PO-podden. I detta seminarium delar de med sig av vikten att deras uppdragsgivare vågar tro på sig själva och sin egen förmåga. ​

Anna-Karin Bergström, personligt ombud
Bräcke personligt ombud Göteborg

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Från stöd till egenmakt

Teamkraft i praktiken

Inspireras av vårdcentralen Centrums teamarbete för en nära vård.

Ida Öberg biträdande verksamhetschef
Bräcke vårdcentral Centrum

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Teamkraft i praktiken

Ett mottagningsrum som förändrar liv

Få en inblick i  prisbelönta strategier för att skapa trygghet och förståelse för yngre personer med kognitiv sjukdom.

Anna Rydberg, Specialistsjuksköterska
Bräcke vård och omsorgsboende Västergården

Se webbinariet i efterhand
– klicka på knappen!

Ett mottagningsrum som förändrar liv

Speranza Akademi

Speranza Akademi erbjuder kompetensutveckling genom utbildningar i olika former internt på Bräcke diakoni.

Förutom att höja kompetensen inom organisationen möjliggör våra utbildningar att medarbetare från olika verksamheter träffas, vilket ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Inom Speranza Akademi finns både utbildningar som riktar sig till alla medarbetare och utbildningar som riktar sig till en viss målgrupp inom ett specifikt yrkesområde med krav på särskild kompetens. Vissa av utbildningarna genomförs årligen och andra vid behov.