Hoppa till sidans innehåll

Vad är syftet med att göra en neuropsykiatrisk utredning?

Syftet med utredningen är att hjälpa dig att få en ökad förståelse för hur just du fungerar, vilka resurser och svårigheter du har. Du kommer också i utredning få förslag på hur du skulle kunna gå vidare och lära dig hantera vissa begränsningar. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter, inom vården och om man vill studera. Att du själv önskar en neuropsykiatrisk utredning är alltid en förutsättning för en diagnostisk utredning, efter det inledande informationssamtalet väljer du själv om du vill gå vidare med utredningen.

Du som genomgår utredningen behöver kunna föreslå en anhörig eller annan närstående som känner dig sedan barndomen. Den närstående skall kunna delta på telefon vid ett tillfälle. Med ditt tillstånd hämtar vi in kopior på journalhandlingar som kan vara av värde för utredningen. Det kan vara journaler från barndomen och vuxen ålder vid kontakt med t ex BVC eller psykiatri. Det kan också vara utredningar som t ex EEG, CT, MR. Det är viktigt att du som utreds är drogfri minst fyra månader före utredningen.

Vad är en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning?

En neuropsykiatrisk utredning görs om du misstänker att en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning kan vara orsaken till problem i vardagen – hemma, på arbetet, i skolan och på fritiden. Om du vill läsa lite mer om vad en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning innebär, besök gärna riksföreningen Attentions webbsida.

Svårigheterna som blir följden av att ha en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning kan variera mycket mellan olika personer. Det kan handla om kommunikation och samspel med andra, att organisera och strukturera sin dag, uppmärksamhetsproblem, impulsivitet, svårighet att planera, starta och slutföra uppgifter, eller att man är stresskänslig. Att få en förklaring till problemen har stor betydelse för att förbättra hälsan, minska lidande och förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden.

Hur går det till?

Under utredningen träffar du psykiater, leg. psykolog samt leg. arbetsterapeut. Metoden för utredning bygger på Nationella psykiatrisamordningens vägledningsdokument för vuxna med autismspektrumtillstånd och ADHD.

Informationssamtal

Utredningen startar med att du får komma på ett informationssamtal där vi går igenom vad utredningen innebär och hur det går till. Du kommer att få ta ställning till om du vill påbörja utredningen. Om du önskar genomföra utredningen kommer du att få signera ett medgivande så att vi kan hämta in de journalkopior som behövs, samt få med dig några formulär att fylla i.

Arbetsterapeutbedömning

Hos arbetsterapeuten kartlägger ni tillsammans hur din vardag fungerar, hur det fungerar med arbete/skola, och hur du fungerar i samspel med andra.

Anhörigintervju

Arbetsterapeuten kontaktar din anhörig och går igenom frågor om din uppväxt och hur du var som barn. Anledningen till att man i utredningen har en anhörigintervju är för att det ofta kan vara svårt att minnas de första åren.

Psykologbedömning

När du träffar psykologen kommer du att få göra olika psykologiska tester som syftar till att belysa olika styrkor och svagheter, exempelvis vad gäller minne och koncentrationsförmåga. De tester som används är standardiserade och välanvända vid denna typ av utredningar. Syftet med detta är att få en bild av dina kognitiva styrkor och begränsningar.

Läkarbedömning

Vid läkarbesöket går ni igenom din sjukdomshistoria, eventuell medicinering och tidigare kontakter med sjukhus. Ni samtalar också om hur du mår och hur det fungerar för dig i olika sammanhang. Läkaren är psykiater och har därmed en specialistutbildning inom psykiatri.

Återgivningsmöte

Som avslutning på utredningen träffar du teamet för att gå igenom resultatet från utredningen. Du får en genomgång av utredningsresultatet och teamets rekommendationer utifrån resultatet. Vid detta samtal är det bra om en anhörig eller någon annan person i ditt nätverk kan vara med.

Skriftlig dokumentation

Efter utredningen skickar vi en skriftlig sammanställning med en genomgång av utredningsresultatet och rekommendationer. Detta dokument kan du exempelvis använda i dina kontakter med t ex myndigheter eller sjukvård. Sammanfattningen skickas även till den som skrev remissen.

 

Viktig info inför din besök till utredningen

 • Porttelefon
  För att bli insläppt i lokalen ringer du på porttelefonen till höger om dörren
 • Anmälan
  Kom helst 10 minuter innan bokad tid så att du har hunnit anmäla dig i kassan innan ditt besök. Längden på besöket varierar beroende på vem du ska träffa och vilken typ av utredning du ska göra.
 • Avbokning av tid
  Om du har en inbokad tid och får förhinder är det viktigt att du ringer och avbokar din tid. För avbokning av tid ringer du vår vårdadministratör på telefonnummer 036-210 00 67.
 • Betalning
  Betalning för besök i samband med utredningar kan endast göras med kort.Vi har ingen möjlighet att ta emot kontant betalning.

Det är mycket viktigt att du gör ditt yttersta för att komma på de tider som du fått för utredningen. Ett uteblivet besök eller avbokad tid fördröjer ofta hela utredningen och leder till att man får vänta längre på resultatet.

För besök i Neuropsykiatrisk utredning via Region Jönköpings län följer vi Regionens regler om patientavgift. Avgiften är högkostnadsgrundande.