Hoppa till sidans innehåll

Vad är skolpsykologutredning

Syftet med utredningen är att bedöma ett barns kognitiva och sociala utveckling för att tydliggöra barnets behov av insatser och resurser i skolan. Utredningen görs endast på uppdrag av skolor och elevhälsa, för elever i grundskola och gymnasieskola.

Vad ingår i en skolpsykologutredning?

Våra skolutredningar inleds med en informationsinsamling där vårdnadshavare och pedagoger får beskriva hur barnet fungerar i olika sammanhang. Psykologen träffar därefter barnet vid ett eller flera tillfällen, utifrån det behov barnet har. Barnet får genomföra olika former av tester, bland annat tester av språklig förmåga, logiskt tänka och minnesförmåga. Målet är inte bara att få en kognitiv profil, utan även att göra en bedömning av faktorer som eventuellt kan påverka inlärningen. Genom utredningen får man en bild av både kognitiva styrkor och begränsningar. När testningen gjorts görs en återgivning av resultatet till vårdnadshavare. Om barnet är lite äldre kan han eller hon också vara med vid återgivningen. Efter att vårdnadshavare fått ta del av resultatet görs även en återgivning tillsammans med personal på skolan.

Vem gör skolpsykologutredningen?

Utredningarna utförs alltid av legitimerade psykologer med erfarenhet av arbete med barn- och ungdomsfrågor.