Hoppa till sidans innehåll

I nöd och lust

Projektet I nöd och lust utvecklade ett stöd för äldre som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet. Hur förändras parrelationen när min partner blir sjuk? Och hur kan vi bevara vår känsla av att var vi när rollerna ändras? Projektet undersökte rollförändringen som sker när partnern som är 65+ blir sjuk eller funktionsnedsatt. När man går från att vara ”bara partner” till att bli anhörig.

Hör projektledare, Sara Jonåker berätta om projekt I nöd och lust. Inspelad mars 2024.

Filmer som berör

I nöd och lust har tagit fram fem filmer om ämnen som är viktiga att beröra som anhörig eller för dig som möter anhöriga.

  • Förändringen – När din partner behöver hjälp och stöd
  • Flytten – Tankar kring särskilt boende
  • Opratat – Det där vi inte säger
  • Risken – för våld, övergrepp och kränkningar
  • Oxytocin om den viktiga beröringen

Filmerna finns som syntolkade. Filmen om Oxytocin finns även på engelska.

Material som öppnar för samtal

Att möta andra i liknande situation kan betyda mycket. Projektet har tagit fram både samtalsmaterial för dig som anhörig och dig som möter anhöriga. Allt material går att ladda ner eller beställa och är helt fria att använda.

Slutkonferensen och andra föreläsningar

Våren 2023 hölls slutkonferensen för projekt I nöd och lust. Ta gärna del av föreläsningarna. Bland annat föreläste forskaren Kerstin Uvnäs Mogren om Oxytocin.


Projekt I nöd och lust avslutades 2023.

Bräcke diakoni drev projektet, med medel från Allmänna arvsfonden, i samarbete med Nka (kompetenscentrum anhöriga), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Kontakt:
Sara Jonåker
Tel: 031-50 26 17

Finansiär:
Allmänna arvsfonden

Beställ material:
Här beställer du det skriftliga materialet

Filmer

Visa fler

Skriftligt material

Visa fler
Bild från slutkonferensen med I nöd och lust. På bilder står projektets medlemmar tillsammans med samarbetspart från NKA

Föreläsningar

Visa fler