Hoppa till sidans innehåll

Lista dig hos oss på Lokstallarna

Genom att aktivt välja vårdcentral vet du vart du ska vända dig när du behöver vård. Vi arbetar för att du som patient hos oss i största möjliga mån ska få träffa samma läkare och blir din så kallade patientansvarig läkare.

Vårdval — nu kan du själv välja

Distriktsläkarna och behandlingsteamet lär känna dig och det gör det lättare både för dig och för oss när du söker vård. Att lära känna sina patienter underlättar den medicinska bedömningen, ger bättre vårdkvalitet och det är ju dessutom trevligt att möta någon man känner.

Välj själv till vilken vårdcentral du vill gå till. Som patient väljer du fritt vem du vill gå till. Ekonomiskt innebär det ingen skillnad att välja ett idéburet alternativ som oss.

Lista dig hos oss

Om du vill lista dig på vår vårdcentral kan du göra det på flera olika sätt. Vill du få personlig hjälp är du alltid välkommen till vårdcentralen så hjälper vi dig fylla i blanketten och skicka in den. Du kan själv ladda ner blanketten, skriva ut fylla i och och skicka in. Du kan också byta vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Att vara listad hos oss är helt gratis och du kan när som helst byta vårdenhet. Genom att anmäla dig till oss får du tillgång till en kunnig och serviceinriktad personal som sätter dig i fokus.

Varmt välkommen – vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Det här är Bräcke diakoni

Bräcke vårdcentral Lokstallarna är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni. Vi är en hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör.

Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.