Hoppa till sidans innehåll

Vad är en fast läkarkontakt?

När du har en vårdkontakt med din fasta läkarkontakt ska hen ansvara för beslut som rör hela vårdförloppet så som undersökning, utredning, information om behandling och utredningsresultat. Den som är din fasta läkarkontakt är också ansvarig för att följa upp prover och läkemedel som bland annat rör dina kroniska sjukdomar. Detta kan ske i samverkan med läkare i slutenvården.
Bracke-diakoni--Vardcentral-Nyhalsan-20230116014

Hur går det till att få en fast läkarkontakt?

Under 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att fördela och dokumentera en fast läkarkontakt i våra patienters journaler. Till en början kommer vi att behöva prioritera vissa patientgrupper. Det kan vara personer med många kroniska diagnoser, hög risk för återinläggning på sjukhus, många läkemedel, beroendeframkallande läkemedel och eller behov av samverkan med kommunen eller psykiatrin. Vi uppskattar att alla våra listade patienter kommer ha en dokumenterad fast läkarkontakt om cirka två år.

Vad säger lagen och Region Jönköpings län?

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen och Patientlagen ska du som patient ha möjlighet till en fast läkarkontakt. Inom primärvården gäller möjligheten till en fast läkarkontakt på den vårdcentral du är listad.

Inom Region Jönköpings län har du i nuläget inte rätt att välja vilken läkare som ska vara fast läkarkontakt. Du har rätt att framföra önskemål om vilken läkare du vill ha som och detta bör tillgodoses om det är möjligt.

(Hämtat den 25 januari 2023, Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län www.folkhalsaochsjukvard.rjl.se ).