Hoppa till sidans innehåll

Nya patientavgifter från Västra Götalandsregionen

18 mars 2024

Den 1 april 2024 kommer VGR att införa nya priser i hela Västra götalands regionen, vilket även kommer påverka besök på vår vårdcentral.

Läkarbesök på listad vårdcentral – 200 kr
Avgiftsfrihet gäller från 85 år.

Besök på vårdval rehab – 200 kr

Besök hos sjuksköterska/övriga – 50 kr
Avgiftsfrihet gäller från 85 år.

Digitalt vårdmöte – 200 kr läkare/50 kr sjuksköterska/övriga

Distanskontakt telefon och chatt – 160 kr läkare/40 kr sjuksköterska/övriga
Vid digitala besök eller telefonsamtal som ersätter fysiskt besök tas patientavgift ut när kontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård.
De nya priserna har vi inga möjlighet att påverka utan beslut är fattat av VGR och deras ledning.