Hoppa till sidans innehåll

Bräcke diakoni förstärker sin identitet

12 juni 2024

Vi på Bräcke diakoni är så glada att kunna presentera vår uppdaterade kommunikationsplattform! Förra året lanserades ny webb med ny struktur, färger, former och typsnitt. Idag tar vi nästa steg mot en tydligare och mer enhetlig identitet. Egentligen gör vi det bara lite enklare att känna igen oss och att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill.

Alla förändringar utgår från vår vision och värdegrund – ett medmänskligare samhälle. Texten om oss oss beskriver hur vi arbetar för att nå visionen. Vi lyfter särskilt idéburenheten och lanserar i dag en ny kampanj på sociala medier för att öka kunskapen och medvetenheten.

”Det här är ett sätt för oss att beskriva vår organisation och våra medarbetare idag. Men det kommer också vara ett stort stöd för oss framåt i vår kommunikation och bidra till en tydligare bild av vad vi som idéburen välfärdsaktör kan bidra med”, säger Maude Kardell Wahlbäck, kommunikationschef på Bräcke diakoni.

Den nya identitetens färger och form följer Bräcke diakonis webb och stiftelsen logga har fått samma typsnitt. Symbolen i loggan har lyfts fram tydligare. Den består fortsatt av ett B och ett D och en duva, men man kan också läsa in en omfamning eller en person i rullstol.

”Diakoni för oss är att stå tjänst till sin medmänniska och det är det vi gör varje dag i våra verksamheter. Duvan som förknippas med diakoni kommer från diakonemblemet som en nyvigd diakon får efter sin utbildning och det var just för att utbilda diakonissor som skulle hjälpa fattiga och sjuka som organisationen en gång bildades” säger Maude Kardell Wahlbäck.

Vår förhoppning är att ni ska känna er lika hemma i detta nya som vi gör, oavsett koppling till stiftelsen!

Om oss

Vi är en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på varje människas unika livssituation. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad, för ett medmänskligare samhälle.  

Värdeord

Fem värdeord har fått beskriva vad som är viktigt för oss men ger också en bild av Bräcke diakoni som idéburen organisation. Dessa kommer återkomma i stiftele kommunikation.

Vi är äkta

Vi gör det tillsammans  

Vi är kreativa

Vi är kompetenta  

Vi är idéburna

Bräcke diakonis vision – Ett medmänskligare samhälle

I ett medmänskligt samhälle ska alla kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv. Människor behandlas med respekt och omtanke, oavsett vem man är. Här finns viljan att se och visa omtanke för sina medmänniskor, liksom kraften att förändra det som behövs. Det finns inget vi och dem, vi finns för varandra, i ett medmänskligt samhälle. 

Bild till nyhetsartikeln