Hoppa till sidans innehåll

Chef på Bräcke diakoni nominerad till årets ledare inom demensvården

6 maj 2024

Marie Fredsdotter som är verksamhetschef på Bräcke diakoni har nominerats till årets chef i demensomsorgen och är nu bland slutfinalisterna.

Hon arbetar på Bräcke vård och omsorgsboende Västergården som är till för för yngre personer med kognitiv sjukdom. Så här kommenterar hon nomineringen:
– Jag är oerhört glad och stolt för detta. För det ger mig en plattform för att lyfta målgruppen som jag brinner så mycket för, säger Marie Fredsdotter.

Hon upplever att samhället missar att yngre personer som drabbas av en demenssjukdom har särskilda behov.

Våra boende drabbas mitt i livet. De har familj, vänner, ett yrke och ett aktivt liv. De kan ha föräldrar i livet, barnbarn på väg, unga eller mindre åriga barn. Sjukdomen drabbar alla i omgivningen. Det finns ett stigma och det är oerhört svårt att acceptera. Det ställer också stora krav på mina medarbetare. Vi är ett team, säger Marie Fredsdotter.

Trygga rum för medarbetare
Som chef ser hon det som sin uppgift att skapa trygga rum för medarbetarna att växa och utvecklas i, men också ge dem möjlighet att påverka sitt arbete i så lång utsträckning som möjligt. Hon välkomnar egna initiativ och det är okej att göra fel. En stor del av hennes arbete som chef handlar också om att ge stöd till anhöriga. De får inte bara komma på besök på Västergården utan välkomnas att delta aktivt i sina näras vardag.

Det är den första frågan jag brukar få från anhöriga. När är det besökstid? Vi har inte sådant, men man kan göra som man besöker vem som helst i sitt hem. Man kan kolla om man är hemma innan och man behöver inte komma före halv åtta på morgonen, säger Marie Fredsdotter och ler.

Aktiva boende
De som bor på Västergården är aktiva. Pingis, simning, ridning och shopping är några av de många aktiviteter som erbjuds regelbundet allt efter vem du är och dina intressen. Så vad är det då som är så annorlunda med dem jämfört med andra i deras ålder?

– De har en sjukdom som inte är en del av det normala åldrandet. De kan ha mer eller mindre kognitiva svårigheter och där är det vårt jobb att göra det som händer och miljön omkring dem meningsfull, begriplig och hanterbar. Våra boende behöver mötas där dem är och få leva ett gott liv, säger Marie Fredsdotter.

FAKTA

Föreningen Gott Ledarskap i demensvården (GLID)
Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården. Föreningen utser varje år en framträdande ledare bland första linjens chefer inom demensvården i Sverige. Priset är ett stipendium på 50 000 kr till kompetensutveckling. Bräcke diakoni var med och grundade Glid och har tidigare varit representerad i styrelsen.

Då utses vinnaren
Vem som blir årets ledare inom demensvården avgörs på onsdag 8 maj. Då bjuds före detta vinnare och olika företrädare för föreningen och in till något som kallas för Sinnenas lunch. I år hålls den på SK mat och människor i Göteborg.

Om demens
Över 130 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10 000 är under 65 år vid insjuknandet. Att få en demenssjukdom är det samma som att få en dödsdom. Sjukdomen bryter ned våra hjärnfunktioner och påverkar vår kognitiva förmåga, som minne och förmåga att planera och genomföra vardagliga sysslor. Sjukdomen kan också påverka språk, tidsuppfattning och förmågan att orientera sig i sin omgivning.

Vill du göra ett besök på Västergården eller skriva om nomineringen? Kontakta oss!

Bild till nyhetsartikeln