Hoppa till sidans innehåll

Föräldrar med psykisk ohälsa och NPF ska få ett bättre anpassat stöd när de kommer till Sverige

1 november 2023

Migranter löper större risk för psykisk ohälsa visar forskning. Samtidigt kan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vara förknippat med skam i många kulturer. Bräcke diakoni ska genom ett nytt innovationsprojekt stärka föräldrar som är nya i Sverige. Tillsammans med föräldrarna själva ska man öka kunskapen om behoven, utveckla rätt stöd och arbeta för att höja tilliten till myndigheter och vårdgivare.

-­ Det handlar om att få rätt stöd från början, förstå hur svenska samhället ser ut, men också förstå hur samhället måste anpassa stödet för att så många som möjligt ska kunna ta del av det. Det kan handla om att använda andra begrepp, men också om att öka förståelsen för i vilket sammanhang de här föräldrarna befinner sig i, säger Sara Jonåker, projektledare på Bräcke Innovation.

Personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att stigmatiseras. En erfarenhet som gjorts genom tidigare innovationsprojekt och möten med människor i stiftelsens verksamheter. Till exempel i ett samarbete med Kulturtolkarna kring öppen förskola i Bergsjön och genom projektet TrUSt – Trygghet Ur Stöd.

– Det skulle göra sån skillnad om dessa föräldrar och familjer får rätt stöd och förståelse, men vi behöver mötas och lära oss mer om varandra då det hos föräldrarna ofta finns starka föreställningar om psykisk ohälsa och diagnoser”, säger en av kulturtolkarna.

Samtidigt ökar misstron mot det svenska samhället, myndigheter och vården, vilket gör det svårare att nå ut med det stöd som finns.

– Vi är väldigt glada över att ha fått det här förtroendet av arvsfonden att ihop med samarbetspartners, som är nära målgruppen, åstadkomma en förändring, säger Thomas Schneider, utvecklingschef för Bräcke diakoni.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och kommer pågå i tre år med start i början av nästa år.

Samarbetspartners:

  • Föreningen Tidigt Föräldrastöd
  • Rädda Barnen
  • Riksförbundet Attention

Om Bräcke Innovation

Med utgångspunkten i vår värdegrund: Viljan att se, kraften att förändra identifierar vi behov och skapar lösningar tillsammans med de vi finns till för. Vi synliggör glappen i samhällssystemet och hjälper till att brygga över dessa. Detta har vi gjort i över 100 år och idag är Bräcke Innovation en innovationshubb för att utveckla idéer till spridningsbara sociala innovationer.

Bild till nyhetsartikeln