Hoppa till sidans innehåll

Idéburna äldreboenden – bäst i Sverige enligt ny studie

14 mars 2024

”Sveriges bästa icke-kommunala äldreboenden drivs av aktörer utan vinstsyfte som exempelvis idéburna organisationer.” Det skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande om en studie som precis har publicerats.

”Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare.”

Det säger statsvetaren Rasmus Broms i en kommentar till studien på universitetets hemsida. Han har ihop med två kollegor Carl Dahlström och Marina Nistotskaya tittat på hur driftsformen påverkar svenska äldreboenden. Fem parametrar har undersökts. Personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner.

Fyra driftsformer studerades
Studien baseras på 2 639 icke-kommunala äldreboenden från åren 2012 till 2019 och jämför fyra olika driftsformer: Icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag.

Kommunala vård- och omsorgsboenden har inte studerats lika ingående, men kvalitetsmässigt placerar de sig enligt forskarna i mitten – mellan icke-vinstdrivande och privata bolag.

Maude Kardell Wahlbäck är välfärdsstrateg på Bräcke diakoni.

– Det är fantastiskt roligt att ta del av resultatet i studien. Som idéburen utförare av äldreomsorg arbetar vi för att göra det möjligt att leva det liv man vill trots sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Och här spelar kompetensen hos t.ex. undersköterskor och tillgång till sjuksköterskor en viktig roll.

Drivkraften viktig
Intressant i studien är också att drivkraften för att driva äldreomsorg verkar spelar en roll för utfallet. Idéburna utförare har ett långsiktigt engagemang där vinsten inte är det huvudmålet.

­- Vi ser till helheten och värdesätter relationer och gemenskap, sedan måste förstås vi också ha en ekonomi som går ihop, men det är inte det är inte därför vi gör det vi gör, säger Maude Kardell.

Thomas Schneider, utvecklingschef och kvalitetsforskare vill dock inte dra för långtgående slutsatser från studien.

– Studien ger intressanta resultat kring driftformens betydelse för hur olika affärslogiker spelar in, men det behövs fördjupade studier som utgår från en kvalitetsdefinition som är mycket bredare och som återspeglar den kvaliteten som skapas i äldreomsorgen varje dag.

Bild till nyhetsartikeln