Hoppa till sidans innehåll

Nytt forskningsprojekt kring inflytt till äldreboende tar anhörigas perspektiv

19 december 2023

Anhörigas erfarenheter vid flytt till äldreboende står i fokus för ett nytt forskningsprojekt. Forskare vid Marie Cederschiöld högskola har beviljats 4,3 miljoner kronor från familjen Kamprads stiftelse för att studera anhörigas perspektiv. Forskningen kommer ske i samarbete med Bräcke diakoni och Ersta diakoni.

Vår utvecklingschef Thomas Schneider, som varit involverad i ansökan, kommenterar beskedet.

– Det här är ett forskningsprojekt som går i linje med det vi gjort tidigare, att göra anhöriga mer delaktiga. Tex på vård och omsorgsboende Hornstull i Stockholm där vi arbetat med inflyttsprocessen.

Han lyfter även erfarenheter från vårt innovationsprojekt ”I nöd och lust” där vi sett att den här övergången från eget boende till vård- och omsorgsboende är en otrolig utmaning för anhöriga som tagit hand om sina närstående i många år.

– Nu fördjupar vi kunskapen om hur man kan stödja anhöriga i den här processen på ett ännu bättre sätt, säger han.

Genom projektet fortsätter vi:

  • bygga kunskap kring viktiga målgruppers behov
  • belysa och brygga över glapp i samhället

Thomas Schneider kommer vara ansvarig från Bräcke diakoni, men flera medarbetare på Bräcke, boende och anhöriga kommer att involveras. Från Ersta diakoni är det Pia Nilsson, anhörigkonsulent som är med.

Projektet kommer att ledas Magnus Jägermalm, professor vid institutionen för socialvetenskap. Så här säger han i ett pressmeddelande:

”Detta forskningsprojekt är av stor betydelse för att förbättra vården och omsorgen av äldre i särskilt boende. Genom att fokusera på anhörigperspektivet och samarbeta med olika aktörer kommer vi att kunna utveckla kunskap och metoder som kan förbättra kommunikationen och samarbetet mellan anhöriga och professionella vårdgivare”.

Samarbetspartners och medverkande i projektet är dessutom Elisabeth Lauritzen projektledare på FOU nu, Camilla Andersson, med dr och FoU-chef på Nestor FoU-center och Margaretha Wikholm som är regissör och skådespelare.

Resultatet hoppas man kan bidra till att den nationella anhörigstrategin, vägledningarna från Socialstyrelsen samt till att anhörigperspektivet blir mer begripligt och lättare att förankra inom äldreomsorgen.

Bild till nyhetsartikeln