Hoppa till sidans innehåll

Nytt stöd ska utvecklas för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF som är nya i Sverige

5 juni 2024

Att vara förälder med annan kulturell eller språklig bakgrund innebär en högre risk för psykisk ohälsa. Därför startas nu TrUSt – ny i Sverige, ett treårigt Arvsfondsprojekt som ska stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som är nya i Sverige. Projektet drivs av Bräcke diakoni i samverkan med Föreningen Tidigt Föräldrastöd, Rädda Barnen och Riksförbundet Attention.

Förutom en högre risk för psykisk ohälsa har många föräldrar dessutom upplevda trauman med sig som påverkar familjelivet. Många kommer också från länder där psykisk ohälsa eller NPF inte talas om på samma sätt som inom svensk kultur. Skam samt rädsla för myndighetskontakter generellt existerar i högre grad varför vård och förebyggande insatser söks mer sällan.

Det handlar om flera saker, föräldrarna behöver få kunskap och förståelse, men detsamma gäller också de som möter föräldrarna. Stödet behöver anpassas och utvecklas tillsammans med föräldrarna för att bli tillgängligt och tillitsfullt, säger Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt – ny i Sverige.

TrUSt – ny i Sverige vill skapa tillit mellan föräldrar och samhällets stöd som till exempel sjukvård och socialtjänst.

– Tillsammans med föräldrar ska vi ta fram informationsmaterial om psykisk ohälsa och NPF samt ta fram nya verktyg och arbetssätt till dem som möter föräldrarna, säger Annica Larsson, projektmedarbetare.

– Det skulle göra sån skillnad om dessa föräldrar och familjer får rätt stöd och förståelse, men vi behöver mötas och lära oss mer om varandra då det hos föräldrarna ofta finns starka tabun om psykisk ohälsa och diagnoser, säger kulturtolken Dahaba Mohamed Ali från Föreningen Tidigt Föräldrastöd.

Projektet startade 1 mars i år och pågår under tre år i samarbete med:

  • Föreningen Tidigt Föräldrastöd
  • Rädda Barnen
  • Riksförbundet Attention

TrUSt – ny i Sverige finansieras av Allmänna arvsfonden.

Om Bräcke Innovation
Med utgångspunkten i vår värdegrund: Viljan att se, kraften att förändra identifierar vi behov och skapar lösningar tillsammans med de vi finns till för. Vi synliggör glappen i samhällssystemet och hjälper till att brygga över dessa. Detta har vi gjort i över 100 år och idag är Bräcke Innovation en innovationshubb för att utveckla idéer till spridningsbara sociala innovationer.

Bräcke diakoni har tidigare drivit arvsfondsprojektet TrUSt som fått stor spridning och välkomnats av såväl föräldrar som de som möter föräldrar och barn i sitt yrke.

Bild till nyhetsartikeln