Hoppa till sidans innehåll

Unik samverkan kring Ukraina-flyktingar ger stora mervärden

14 mars 2024

För andra året släpper landets enda IOP för mottagande av ukrainska flyktingar sin rapport. Det handlar om vilka mervärden som skapats genom samverkan mellan idéburna organisationer och Göteborgs stad.

– Jag ser möjligheter att jobba så här för att lösa andra samhällsutmaningar, säger Danne Larsson, avdelningschef för anvisningsboende i Göteborgs stad.

När kriget bröt ut i Ukarina för två år sedan var alla överens om att de storskaliga lösningarna för flyktingboenden skulle avskaffas men hur de nya lösningarna se ut var mer diffust. I Göteborg bildades på rekordsnabb tid ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Genom en överenskommelse om samverkan mellan staden och fem idéburna organisationer har tusen flyktingar tagits emot. Integration och mervärden har varit ledord. Mervärden i form av insamlingar av mat och kläder, platser för gemenskap, en hjälpande hand i myndighetssystemet, boende mitt i stan, busskort och inte minst riktiga arbeten och meningsfull sysselsättning.

– Summan av alla insatser blir mycket mer, eftersom vi också delar dem med varandra. Jag känner inte till någon annan kommun som jobbat på det här sättet, säger Danne Larsson.

Han ser fördelar att jobba på samma sätt med andra utmaningar och nämner den kommande nya socialtjänstlagen, där ytterligare möjligheter ges till samverkan med civilsamhället.

Som svar på vad de idéburna bidragit med i IOP:t säger Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni:

Vi idéburna organisationer är snabbfotade och har arbetssätt som är mycket flexibla. Vi har också nära anknytning till andra organisationer och strukturer för tex insamling, medan staden i sin tur kunnat bidra med tex utbildningsinsatser.

De båda kan konstatera att mottagandet nu gått in i en ny fas och förberedelser pågår för hur stödet kan se ut framöver.

– Många av dem som kommit hit vill stanna i Sverige och ser sin framtid här. Vi kommer att jobba med andra mervärden i nya IOP:n, säger Helene Mellström.

De ingår i IOP:t

  • Bräcke diakoni
  • Göteborgs stadsmission
  • Räddningsmissionen
  • Reningsborg
  • Skyddsvärnet Göteborg
  • Göteborgs stad

Kontaktpersoner:
Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni
031-50 26 94, 0732-74 65 95
helene.mellstrom@brackediakoni.se

Danne Larsson, avdelningschef barn och unga
031-365 43 79, 070-370 78 96
danne.larsson@socialsydvast.goteborg.se

Bild till nyhetsartikeln