Hoppa till sidans innehåll

”Verksamhetschefen såg min potential”

24 oktober 2023

Tobias Helenius hade siktet inställt på att bli läkare och tog ett sommarjobb inom äldreomsorgen. Med tiden fick han nya perspektiv på vård-och omsorg, blev gruppchef och valde att utbilda sig till sjuksköterska. Läs Tobias berättelse om att vara en av alla pusselbitar som bildar Bräcke diakoni.

”Från början hade jag en dröm om att läsa medicin och tänkte att jag skulle arbeta en sommar på ett äldreboende som då tillhörde Vingslaget. Den dåvarande vd:n övertalade mig att stanna kvar och det blev ett heltidsarbete. Under tiden fortsatte jag att söka till läkarprogrammet på Karolinska institutet, trots svårigheterna att bli antagen, och fortsatte att arbeta.

2014 tog Bräcke diakoni över verksamheten som då bytte namn till Bräcke vård- och omsorgsboende Villa vesta. Jag började arbeta som samordnare och fick ett öga för schemaläggning och tycke det var väldigt spännande! Som samordnare kunde jag se allt ur ett mer övergripande perspektiv och fick kunskap om det administrativa arbetet kring vård- och omsorg. Någonstans där kände jag att läkarutbildningen inte längre var aktuell.

Var självklart att söka sjuksköterskeprogrammet
Lite senare fick vi en ny verksamhetschef på Villa Vesta som såg min potential och lyfte frågan om jag kunde tänka mig att i framtiden arbeta som gruppchef/biträdande verksamhetschef, och i så fall så behövde jag utbilda mig till sjuksköterska eller socionom. Jag sökte då sjuksköterskeprogrammet på distans, vilket kändes självklart då min mamma är sjuksköterska. Under utbildningens gång så har jag också fått möjligheten att arbeta som gruppchef och nu senast som biträdande verksamhetschef, vilket är jättekul! Under utbildningen har jag mycket nytta av allt jag lärt mig från arbetet inom Bräcke diakoni. Det kan handla om rutiner som exempelvis att de boende får aktiviteter de själva önskar.

Roligt att vi kommer till Värmdö
Nu har jag mindre än ett år kvar på utbildningen och arbetar samtidigt 40 procent på Bräcke vård- och omsorgsboende Hornstull. Tanken är att jag ska arbeta som biträdande verksamhetschef på Bräcke diakonis nya vård- och omsorgsboende Pihlhamns gårdar och ska vara delaktig i uppstarten efter årsskiftet. Det ska bli väldigt spännande! Det är roligt att vi kommer till Värmdö och att många fler får ta del av Bräcke diakonis vision. Det som tilltalar mig mest är att vi behandlar alla människor olika, det vill säga utifrån ett personcentrerat synsätt där andliga, kroppsliga och själsliga behov, specifikt för den person vi finns till för lyfts fram. Men också synsättet på våra medarbetare, där varje medarbetare är unik och som kan med sin speciella kompetens bidra tillsammans – mot ett medmänskligare samhälle.”

Stolta och engagerade medarbetare är ett av fyra fokusområden som Bräcke diakoni satsar på för att kunna göra mer för fler. Området har fått hashtagen #jagärbräckediakoni. Under den vill synliggöra det som både stärker den interna stoltheten och höjer statusen på att jobba inom vård och omsorg. Hitta mer innehåll genom att söka på #jagärbräckediakoni i våra sociala och digitala kanaler.

Bild till nyhetsartikeln