Hoppa till sidans innehåll

Vill du bo hos oss?

Vi vänder oss till dig som är över 65 år och har behov av omvårdnad och stöd i vardagen dygnet runt på grund av kognitiv sjukdom (tidigare kallad demenssjukdom).

På Ginstgården fokusera vi på det friska och det du fortfarande kan. Vi brukar säga att vi inte behandlar alla lika, för vi är olika. Vi vill att du ska bli bemött just så som du vill bli bemött. Din vilja, dina behov och förutsättningar är vår utgångspunkt.

9426 kopiera

Hur du ansöker om plats på Ginstgården

1

Ansökan

Ta kontakt med en handläggare i din kommun och berätta att du vill flytta till Ginstgården.

Blankett
2

Beslut

Din handläggare beslutar om du har rätt till särskilt boende.

3

Val

Du kan önska att få komma till Ginstgården, men det är kommunen som avgör.

4

Inflyttning

Tillsammans med dig, och om du vill det, dina anhöriga planerar vi för inflytt.

Vi är Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En hundraårig, idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.

Bräcke-Rehabcenter-Mösseberg-20221006002