Hoppa till sidans innehåll

Att bo på Ginstgården

Att drabbas av kognitiv sjukdom påverkar till stor utsträckning det dagliga livet. Beroende på vilken demenssjukdom som du har drabbats av kan du ha svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

På Ginstgården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Du får stöd i att använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar. Här får du stöd och omsorg dygnet runt av personal som är utbildad för att ta hand om dig som har en kognitiv sjukdom.

Vi bemöter alltid dig med respekt och värnar  din rätt att själv få bestämma.

Välkommen till Bräcke äldreboende Ginstgården!

Interiör

Vi erbjuder

Aktiviteter

Måndag: Gymnastik och gemensam aktivitet i storgrupp

Tisdag: Högläsning

Onsdag: Trubadur besöker

Torsdag: Gudstjänst, herrklubb & damklubb

Fredag: Gemensam aktivitet i storgrupp

Övriga aktiviteter: Promenader, läsa tidningen, litteratur, spel, korsord, taktil massage, reminiscens, musik, trädgårdsaktiviteter, baka, rita och måla.

Vi erbjuder även personcentrerade aktiviteter kopplade till levnadsberättelsen samt individuella utflykter.

carin lignagatan08

Bemötande

Vi lägger stor vikt vid vårt bemötande, mot boende och medarbetare. Vi ser hela människan och tar vara på var och ens berättelse om sitt liv, intressen och vad hen tycker om att göra. Det är viktigt för oss att de som vi träffar varje dag trivs och att vi tillsammans skapar en bra tillvaro. 

Vår film om Bemötande

Teamarbete

Hos oss arbetar kunnig personal som sätter dig i fokus. Vi arbetar i team för att stötta dig på bästa sätt, och självklart är du en del av teamet! Tillsammans skapar vi förutsättningar för att din vardag ska bli som du vill, så att du kan leva livet fullt ut, hela livet.

Vår film om Teamarbete

Individanpassning

Vi vet att alla inte är lika, därför behandlar vi inte alla lika. På våra vård- och omsorgsboenden stöttar vi i teamet dig efter dina förmågor, och i hur du önskar att just din dag ska se ut.

Vår film om Individanpassning

Kunskapsutveckling

Vi har ett nära samarbete med Marie Cederschiölds Högskola där vi får tillgång till den senaste forskningen inom vård och omsorg. Det gör att vi kan minska avståndet från det akademiska till omvårdnaden på våra boenden. På vårt vård- och omsorgsboende Hornstull finns även ett Metodrum där vår personal kan öva på olika moment.  

Vår film om Kunskapsutveckling

Mer om boendet

Äldreboendet Ginstgården i Alingsås har 32 platser för personer med demenssjukdom. Ginstgården drivs på uppdrag av Alingsås kommun. Verksamheten är således reglerad i avtal vad gäller kvalitet och innehåll. Du hyr din lägenhet av Alingsås kommun med eget hyreskontrakt. Inflyttning sker efter kommunalt biståndsbeslut. Boendet ligger i stadsdelen Bolltorp. Här finns bra promenadvägar och det är nära till affär.  Boendet ligger granne med en förskola som vi tillexempel brukar anordna midsommarfirande ihop med.

Om du har behov av stöd och omsorg dygnet runt kan du bli beviljad bistånd av kommunen som sedan avgör om du får flytta hit.

0903 kopiera