Hoppa till sidans innehåll

Helhetstänk och utmaningar varje dag

Vi utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, och ser barnen som hela individer och arbetar därför integrerat med motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter och kreativitet. Helhetstänkandet gör att barnen alltid är motoriskt engagerade oavsett om de klär om, kommunicerar, lär sig begrepp eller leker självständigt.

Genom rätt utmaningar, stöd och vägledning kan vi erbjuda dagar där en lärande situation får leda till nästa. Där barnen får upptäcka och utvecklas genom att leka och göra. Vi arbetar oftast med barnen i grupp men differentierar efter individuell förmåga. Gruppen ger barnen möjlighet att känna tillhörighet, skapa relationer och lära av varandra. Pedagogiken lär barnen hitta sina styrkor, bli medvetna om sina möjligheter och anpassa sina förmågor efter de utmaningar de stöter på.

En dag på Stegen

En av grunderna för Förskolan Stegen är att skapa en sammanhängande dag för barnen. I konduktiv pedagogik har vi en helhetssyn på barnet samt en tro på att alla kan utvecklas genom utmaningar på rätt nivå och med rätt stöd. Hela dagen genomsyras av den konduktiva tanken och Läroplanen för Förskolan, Lpfö 18. Barnen har möjlighet att använda sina förmågor i vardagslivet som t.ex. i ombytet av kläder, toalettbesök och lek.

7.00 Stegen öppnar

8.00 Frukost

9.15 Samling
Det här är den stund på dagen då vi vill samla alla barnen i gruppen och gemensamt få en bra start på dagen. Vi avslutar alltid med fruktstund för barnen.

10.00 Rörelselek
På plint, matta, pall, stående och i rörelse. Barnen använder sina kroppar att förbereda sig för resten av dagen. De släpper och griper, böjer och sträcker, rullar m.m. Barnen kan vara uppdelade i olika grupper som är anpassade efter barnets behov. Vi rör oss från enkla till allt mer komplexa utmaningar.

11.00–12.00 Lunch

12.00 -13.30 Vila
De barn som behöver sova gör det efter de ätit lunch, de andra barnen läser bok/spelar spel osv.

13.30 Temaaktivitet

14.30 Mellanmål

15.00 Eftermiddagsaktivitet
Här kan barnen skapa, utforska våra lokaler, gå ut och leka, vara i våra sinnesrum osv.

17.00 Stegen stänger

Bad

Vi har två olika badtider på Stegen. En på måndag förmiddag och en på torsdag eftermiddag. Vårt mål är att alla barn ska få bada varannan vecka. I badet lär sig barnen att hantera sin kropp i vattnet, veta när man ska stänga munnen och utveckla sin kroppskännedom. Barnen behöver ha med sig egna badkläder, handduk och borste. Om man inte har det med sig kan barnet tyvärr inte bada.