Hoppa till sidans innehåll

Vi arbetar utifrån konduktiv pedagogik

Att lära och utvecklas är viktigt för alla men har man ett rörelsehinder så kan man behöva annat stöd än det normativa. Konduktiv pedagogik är en specialpedagogik som utgår från individen för att ge rätt utmaningar och rätt stöd dvs. man lotsar eleven till att framgångsrikt lösa varje uppgift. Målet för KP är att varje elev lär sig behärska sig själv för att lösa sin vardag och driva sin egen utveckling vidare.

Att identifiera styrkor och behov

Människor är komplexa helheter, mer än bara enskilda delar och egenskaper och därför är konduktiv pedagogiks mål utvecklingen av hela människan. Verktygen för att göra detta är dels gedigna kunskaper om neurologiska skador och rörelseutveckling och dels den individuella bedömning som kontinuerligt uppdateras för att identifiera elevens styrkor och behov. Utifrån detta görs målsättningar innefattande motoriska, kommunikativa, sociala och kognitiva aspekter.

20220928-Stegen-077

Utmaningar

Intention är det som föregår varje medveten handling – viljan, planen, impulsen. Konduktiv pedagogiks arbetsområde är att förmå elever att anpassa och förverkliga intentioner – att nå mål dvs. meningsfull funktion. Vardagens utmaningar kan ibland bli för stora och man kan misslyckas, fortsätter man misslyckas för länge så är faran att man passiviseras. I KP ställer vi utmanande men möjliga mål. Vi delar upp svårare mål i mindre, genomförbara delmål och lär oss strategier för att sätta ihop dessa funktionella intentioner för att möta mer komplexa uppgifter. Under dagen görs ständigt denna progression från enkla till komplexa utmaningar.

20220928-Stegen-002

Stöd

Lärande blir bara verklighet om man framgångsrikt löser utmaningarna, är dessa svåra är rätt stöd väsentligt. Rätt stöd är minimalt så att eleven får lita på sina egna förmågor och därmed får chans att lära. Det viktigaste stödet är motivation, att göra uppgiften meningsfull. För barn handlar det ofta om lek, bus, spänning eller tävling medan det för vuxna kan räcka med funktionella mål.

Annat stöd är :

 • Möjliggörande miljö: överblickbar, stödjande för bra positioner och förflyttningar, tillräckliga verktyg för uppgiften
 • Grupp: motiverande, stödjande, dela mål med, nån att glänsa inför – differentiering i grupp.
 • Tid/rytm som stödjer funktionen
 • Komplexa program- förberedelse genom progression från enkla till komplexa utmaningar
 • Rytmiska intentioner- ett funktionellt språk som leder tänkande och intentioners genomförande
 • Dynamiskt ledarskap- aktivt stödjande pedagoger
 • Målet är till slut att varje stöd skall kunna tas bort.

Aktiviteter

I alla aktiviteter ska eleven:

 • Utmanas – får tydliga mål- var finns möjlig utveckling?
 • Vilja lyckas – få rätt motivation
 • Försöka lösa utmaningen – fokus på intentionen
 • Lyckas – rätt faciltation

Uppgiften måste sen följas av andra aktiviteter där eleven får chans att upprepa och generalisera det lärda så att barnet integrerar sina färdigheter och utveckling med hela sin identitet.