Hoppa till sidans innehåll

Vad innebär digitala lås?

21 december 2023

Difgitala lås
Du som har hemtjänst eller hemsjukvård i Linköping kommer få ett digitalt låst installerat av kommunen.
Det sker antingen på din lägenhetsdörr och/eller entrédörren så att hemtjänstpersonal/hemsjukvårdspersonal via sin mobiltelefon kan låsa upp dörren.
Därför används digitala lås:
• Säkerhetsaspekten, det vill säga att personal ska slippa bära med sig nycklar.
• Personalen kan komma snabbare vid larm, då de inte behöver åka och hämta nyckel först.
• Fakturan till dig som har hemtjänst baseras på den faktiska tid som insatserna utförts och den digitala nyckelhanteringen ger underlaget till detta.
Den digitala låsenheten kostar inte dig något. Den installeras på insidan av dörren så den inte syns på utsidan och den skadar inte dörren.
Du ska alltid få dina insatser även om det digitala systemet inte fungerar. För att säkerställa det behöver du även lämna en vanlig nyckel till oss.